PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 23. april 2021 ob 13:00

Planinstvo od A do Ž| Zbirka nalog za utrjevanje znanj planinske šole

Planinstvo od A do Ž je zbirka nalog s tekmovanj Mladina in gore med šolskimi leti 2009/10 in 2019/20. Naloge so urejene po poglavjih planinske šole, dodani pa so tudi vzorci preizkusov znanja različnih težavnosti in sto vprašanj za kviz.

Tekmovanje Mladina in gore (MIG) je šolsko športno tekmovanje, namenjeno osnovnošolcem zadnje triade, zadnjih nekaj let pa se v planinskih znanjih pomerjajo tudi dijaki. Zbirka nalog za utrjevanje znanj planinske šole Planinstvo od A do Ž predstavlja urednikov izbor vprašanj s tega tekmovanja med leti 2009/10 in 2019/20, razdeljena pa je na tri dele, ki omogočajo kakovostno in celovito utrjevanje znanj planinske šole.

V prvem so vprašanja urejena po poglavjih učbenika Planinska šola. Dodani so nekateri izzivi, ki so jih v finalnih delih tekmovanja reševali srednješolci. Drugi del je namenjen (samo)evalvaciji. V njem je šest testov z regijskih in državnih tekmovanj. V zadnjem, tretjem poglavju pa je zbranih sto vprašanj za izvedbo planinskega kviza. Večina jih izvira iz finalnega dela tekmovanja Mladina in gore, vsa pa so bila prilagojena tako, da jih je mogoče uporabiti za izvedbo kviza v okviru planinskega krožka, tabora ali zgolj za planinsko obarvano družabno popoldne.

pz_pzs_planinstvo_od_a_do_z_vsebina_08

Zbirka nalog za utrjevanje znanj planinske šole Planinstvo od A do Ž bo vsem, ki v skrbijo za prenos svojih planinskih znanj in veščin na druge, olajšal priprave na tekmovanje Mladina in gore ali pa ponudil nov način za učenje in igro. Torej ne le mentorjem ekip, temveč tudi organizatorjem izletov in tur, planinskih šol in taborov, orientacijskih tekmovanj ali pa le družabnih planinskih srečanj.

PDF Izvleček vsebine


PREDNAROČILO: zbirka nalog za utrjevanje znanj planinske šole PLANINSTVO OD A DO Ž izide predvidoma v drugi polovici maja. Do takrat izkoristite prednaročniško ceno z 20 % popustom. Namesto 13,90 € je na voljo za 11,12 €.

Naročite
PLANINSTVO OD A DO Ž v spletni Planinski trgovini, na elektronskem naslovu trgovina@pzs.si ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 18 93.


Prednaročniška cena velja zgolj v primeru, da bo plačana prednaročniška cena do dneva izida vodnika.

https://www.pzs.si/mk/novice.php?pid=14926 24.07.2021