petek, 1. december 2023
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

 

Osebna izkaznica Mladinske komisije

Zelo zgodaj so se starejšim na njihovih poteh v gore pridružili tudi mladi. S svojim razumevanjem narave, pogumom in odločnostjo so razgibali življenje v gorah. Z izobraževanjem mladih so se ukvarjali že skalaši (Turistovski klub Skala je bil ustanovljen leta 1921). S plezanjem, turno smuko in doživljanjem gora s peresom in fotoaparatom so tedaj odprli novo poglavje v planinski zgodbi. Po drugi svetovni vojni se je začelo novo razumevanje vloge mladih: planinska organizacija je spoznala, kako pomembno je vključevanje otrok, mladostnikov in mladih v svoje vrste. Ker so med člani planinskih društev delovali tudi številni učitelji, so se naslonili na njihovo znanje in izkušnje. Začelo se je obdobje načrtnega pedagoškega dela z mladimi. Leta 1956 je Planinska zveza Slovenije ustanovila Mladinsko komisijo in ji naložila skrb za vzgojo in izobraževanje mladih. Skupaj z mladinskimi odseki, ki delujejo v okviru planinskih društev, z različnimi akcijami skrbi za popularizacijo in kakovost planinstva, spodbuja mladinsko organiziranost in mladinsko delo ter usposablja strokovne kadre, ki delajo z mladimi. V Planinski zvezi Slovenije ima pomemben položaj in zagotovljeno avtonomno delovanje.
Organizacijska shema komisije je zelo členjena. Najvišji organ je zbor mladinskih odsekov, ki zaseda enkrat letno. V času med dvema zboroma je izvršilni organ izvršni odbor komisije, ki ga poleg načelnika in namestnikov oblikuje še med osem in enajst voljenih članov. V okviru komisije delujejo tudi trije strokovni odbori. Odbor za delo z mladimi (ODZM) pokriva organizirano pedagoško delo s planinskimi skupinami v vrtcih, osnovnih šolah in mladinskih odsekih. Odbor za delo mladih (ODM) je od ustanovitve dalje eden temeljnih odborov komisije, iz katerega se je razvilo prostovoljno vodništvo in kasneje samostojna Vodniška komisija. Danes odbor skrbi za podporo dela mladih, usposabljanja mladinskih voditeljev in mladih ter za nekatere neformalne programe. Odbor za orientacijo (OO) ureja delovanje področnih lig in usposablja strokovne kadre za potrebe planinske orientacije.

Komisija prek programskega sveta Planinsko učno središče Bavšica (PS PUS Bavšica) upravlja tudi s Planinskim učnim središčem Bavšica.
Člani izvršnega odbora:
 •     Ana Skledar, (PD Poljčane), načelnica
 •     Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), namestnik načelnice
 •     Brin Tomc (PD Onger Trzin), namestnik načelnice
 •     Blažka Korun (PD Dobrovlje Braslovče), namestnica načelnice
 •     Klara Kavčič (PD Idrija)
 •     Tanja Žgajnar (PD Kobarid)
 •     Julija Kralj (SPDT)
 •     Neža Kočevar (PD Tržič)
 •     Katarina Huč (PD Ljubljana - Matica)
 •     Gregor Mansutti (PD Slivnica pri Celju)
 •     Matevž Eržen (PD Ljubljana  - Matica)
 •     Tomaž Skok (PD Nova Gorica)

Člani strokovnega odbora za orientacijo:
 •     Blaž Čerenak (PD Zabukovica), vodja
 •     Tina Arh (PD Zagorje ob Savi)
 •     Matjaž Žohar (PD Žalec)
 •     Matej Trobec (PD Sežana)
 •     Nejc Bobovnik (PD Fram)
 •     Julija Trobina (PD Polzela)

Člani strokovnega odbora za delo mladih:
 •     Tim Ravnik (PD Vrhnika), vodja
 •     Martin Jeraj (PD Vrhnika)
 •     Zala Serženta Seljak (PD Idrija)
 •     Matic Klopčič (PD Ljubljana  - Matica)
 •     Sara Klopčič (PD Ljubljana  - Matica)
 •     Matjaž Kavčič (PD Litija)
 •     Katja Štucin (PD Ljubljana - Matica)

Člani strokovnega odbora za delo z mladimi:
 •    Judita Mihev (PD Nazarje), vodja
 •    Brigita Čeh (PD Ljutomer)
 •    Katja Mlakar (PD Kamnik)
 •    Urška Petek (PD Kamnik)
 •    Nace Breitenberger (PD Idrija)

Člani Programskega sveta PUS Bavšica:
 •     Žiga Čede, PD Dramlje, vodja
 •     Roman Ponebšek, PD Litija, predstavnik VK PZS
 •     Matevž Eržen, predstavnik MK PZS
 •     Marjeta Albinini, predstavnica Triglavskega narodnega parka
 •     Gregor Rupnik, predstavnik Občine Bovec
 •     Ana Skledar, načelnica MK PZS
 •     Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica
Kot že rečeno, je bila Mladinska komisija ustanovljena leta 1956. Od takrat pa do danes se je zvrstilo 33 menjav načelnikov in načelnic MK PZS ali, kot so jih včasih imenovali, predsednikov MK PZS. Skupaj z vlogo načelnika oseba prevzame veliko odgovornost. V vseh teh letih so bili to:

1. Mara Švent: 1956–1958

2. Milan Kristan (+ 1993): 1958–1960

3. Tomaž Banovec: 1961–1964

4. Peter Soklič: 1965–1967

5. Mirt Svetlič: 1967–1969

6. Gregor Rupnik: 1969–1971

7. Miha Marenče: 28. 3. 1971–1973

8. Franjo Krpač: 1973–1975

9. Andrej Brvar: 1975–1977

10. Bojan Žlender: 1977–1979

11. Andrej Brvar: 1979–maj 1981

12. Zora Ščavničar: 21. 4. 1981–1983

13. Janko Ferlinc: 12. 4. 1983–15. 11. 1984

14. Miro Vrhovec: 15. 11. 1984–25. 3. 1985

15. Bojan Brvar (+ 1992): 15. 4. 1985–4. 5. 1987

16. Marija Fabčič: 4. 5. 1987–6. 11. 1989

17. Dragan Miklavčič: 6. 11. 1989–1991

18. Borut Peršolja (PD Domžale): 1991–1994

19. Katja Godec (PD IMP), Roman Ponebšek (PD Litija): v. d. načelnice od 23. 4. 1994 do januarja 1995

20. Vladimir Bensa (PD Nova Gorica): maj–oktober 1995

21. Roman Ponebšek (PD Litija): 1995–23. 11. 1996

22. Bojan Rotovnik (PD Šoštanj): 1996–1998

23. Matjaž Hafner (PD Škofja Loka): 1998–2000

24. Peter Šilak (PD Ptuj): 2000–2002

25. začasno kolektivno vodstvo MK PZS: Peter Šilak (PD Ptuj), Mojca Novak (PD Velenje), Matjaž Hafner (PD Škofja Loka), Mitja Gleščič (PD Nova Gorica) in Zdenka Mihelič (PD Ribnica): 23. 11. 2002–5. 4. 2003

26. Jure Cencelj (PD Žalec): 5. 4. 2003–20. 11. 2004

27. Maja Mohar (PD Litija): 20. 11. 2004–19. 11. 2005

28. v. d. predsednika MK PZS: Iztok Rojc (PD Dravograd), 19. 11. 2005 – 18. 11. 2006

29. Vanja Kovač (PD Ajdovščina): 18. 11. 2006 - 15. 11. 2008

30. Uroš Kuzman (PD Velenje): 15. 11. 2008 – 13. 11. 2010

31. Rok Kovšca (PD Krka Novo mesto): 13. 11. 2010 – 17. 11. 2012

32. Matej Ogorevc (PD Domžale): 17. 11. 2012 – 15. 11. 2014

33. Barbara Bajcer (PD Velenje): 15. 11. 2014 – 17. 11. 2018

34. Ana Suhadolnik (PD Borovnica): 17. 11. 2018 -12. 11. 2022

35. Ana Skledar (PD Poljčane): 12. 11. 2022

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2023
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.
Planinska zveza Slovenije
Urad Republike Slovenije za mladino