PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 24. junij 2015, ob 11. uri

20 let planinskega društva Bricnik Muta

V okviru praznika občine Muta, ki je potekal v dneh od 14. do 21. junija, smo tudi člani planinskega društva Bricnik Muta obeležili naših 20 let obstoja. Društvo je sicer bilo uradno ustanovljeno 24. novembra 1995, vendar smo se, tudi na željo občine priključili ostalim društvom, ki so praznovala in obletnico obeležili nekoliko prej.
Slovesnost je potekala v petek, 19. junija v slavnostno dekorirani avli Osnovne šole Muta. Po uvodnem govoru predsednice Vlaste Senica je najprej nastopil MePZ Zvon z nekaj pesmimi, primernimi jubileju. Sledila je točka mladih baletk, navdušil nas je tudi nastop domačega narodnozabavnega ansambla Rudija Breznika. Dva mlada planinca - harmonikaša sta razvnela prisotne z nekaj poskočnimi. Planinci OŠ Muta so pod mentorstvom dveh kulturnih animatork uprizorili šaljiv dogodek na račun planincev.

Župan občine Muta je v svojem govoru zelo pohvalno orisal našo prehojeno 20-letno pot in obljubil podporo nadaljnjemu delu. Pozdravili so nas tudi predstavniki številnih planinskih društev Koroške in planinci pobratenega planinskega društva iz Lipnice v Avstriji. V imenu Planinske zveze Slovenije je spregovoril vodja MDO Koroške Mirko Tovšak, ki je ob zaključku podelil tudi priznanja najzaslužnejšim članom društva. 
 
Slavnostni dogodek smo zaključili v šotoru na šolskem igrišču, kjer smo ob zvokih domače godbe na pihala in pogostitvi zaokrožili prijeten večer. 
Na obletnico smo se pripravljali že vse od začetka letošnjega leta. Glavna naloga je bila izdaja zbornika ob 20-letnici, v katerem je opisano vse naše delo od nastanka društva dalje in je bil dan na razpolago vsem članom društva in gostom. Tudi vodnik po naši planinski poti je doživel novo izdajo v za v žep ali nahrbtnik primernejšem formatu. Povsem smo obnovili našo planinsko pot, ki poteka po obronkih občine. Kakor vsako leto pred turistično sezono, pa je obnovo doživela tudi gozdna učna pot, ki je v oskrbi našega društva.
Ob vsem naštetem pa vestno izpolnjujemo naloge, ki smo si jih za letošnje leto zadali. Vsi odseki, od vodniškega, naravovarstvenega in markacijskega dobro delujejo. Zadnji dve leti smo zelo uspešni tudi na osnovni šoli in v vrtcu, predvsem po zaslugi naše mlade mentorice.

 

Skratka, naša značilnost je kontinuiteta dela, brez nihanj vse od nastanka našega društva in tako nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje.

Ernest Preglav

https://www.pzs.si/novice.php?pid=10250 15. 7. 2024