PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 28. januar 2016, ob 9. uri

Javna obravnava Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju PZS

Statut PZS v prvem odstavku 56. člena določa, da PZS izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva in pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju PZS, ki ga sprejme skupščina PZS. Upravni odbor je na svoji 7. seji UO PZS, dne 5. 11. 2015, sprejel izhodišča za pripravo pravilnika. Osnutek Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju za I. obravnavo ta izhodišča upošteva.
Upravni odbor PZS je na svoji 8. seji, dne 21. 1. 2016, obravnaval osnutek Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju PZS.

Sprejet je bil sklep: Upravni odbor PZS na podlagi 13. člena Statuta PZS potrjuje predlog Programskih vodil PZS in poziva delovno skupino, da na osnovi podanih pripomb pripravi novo verzijo dokumenta. Upravni odbor PZS poziva organe PZS, še posebej nadzorni odbor PZS, da v sklopu javne razprave posredujejo pripombe. MDO PD-ji v sklopu priprav na sejo Upravnega odbora PZS, ki bo 10. marca 2016, izvedejo ponovno razpravo o dopolnjenem dokumentu in pripravijo pripombe v obliki amandmajev, ki bodo obravnavani na seji Upravnega odbora PZS.
 
V sklopu javne obravnave sprejemamo pripombe na info@pzs.si ali na naslov Planinska zveza Slovenije, p.p. 214, 1001 Ljubljana, najkasneje do petka, 12. februarja 2016.

PDF Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS (280 kB)
https://www.pzs.si/novice.php?pid=10734 4. 12. 2023