PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 11. marec 2016, ob 9.20 uri

Deveta seja UO PZS v znamenju priprav na aprilsko skupščino

Upravni odbor PZS se je na 9. seji sestal 10. marca 2016 v Sport hotelu v Postojni. Posvetil se je pripravam na prihajajočo skupščino, kategorizaciji planinskih poti, planinskemu gospodarstvu, organiziranosti vodnikov PZS ter delovanju komisij in odborov PZS.
Planinsko društvo Postojna letos praznuje 70 let, zato je bila tokratna seja UO PZS na povabilo MDO PD Primorske v Postojni, kjer so si udeleženci pred začetkom z zanimanjem ogledali Muzej krasa. Za uvod v 9. sejo, na kateri je bilo prisotnih 19 od 23 članov UO, so direktor podjetja 360 Line Simon Margon, predsednik PZS Bojan Rotovnik in namestnik načelnika Komisije za športno plezanje PZS Janez Hafner podpisali pogodbo za trženje slovenske članske reprezentance v športnem plezanju za obdobje treh let.

V nadaljevanju je bil potrjen zapisnik 8. seje UO PZS in predstavljene aktivnosti v obdobju od pretekle seje UO PZS. Skupščina PZS bo potekala 16. aprila 2016 v Črni na Koroškem v soorganizaciji PD Črna na Koroškem. Za delovnega predsednika skupščine je bil predlagan voljeni član UO PZS Štefan Keber (PD Prevalje). Sprejeti so bili predlogi sklepov za skupščino: o finančnem in vsebinskem poročilu PZS za leto 2015, o okvirnem vsebinskem in finančnem načrtu 2017 ter o sprejemu Statuta PZS, Programskih vodil PZS in Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju.

9_seja_uo_pzs_podpis_pogodbe_foto_manca_cujez
Podpis pogodbe med PZS in podjetjem 360 Line (foto Manca Čujež)

UO PZS je v skladu z določbami Zakona o planinskih poteh in Statuta PZS soglasno potrdil kategorizacijo planinskih poti in s tem uradno razvrstil planinske poti v Sloveniji v lahke, zahtevne in zelo zahtevne. Na predlog Zbora gospodarjev je podal soglasje k Pravilniku o planinskih kočah, bivakih in učnih središčih ter k najvišjim cenam prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah. Na predlog Zbora vodnikov je dal soglasje k dopolnjenemu Pravilniku o organiziranosti vodnikov PZS.

Podane so bile informacije o delovanju komisij PZS – o zborih gospodarjev, markacistov in odsekov za varstvo gorske narave ter poročilo KTK o Slovenski turnokolesarski poti, odprtje katere je načrtovano še pred poletjem. UO je dal soglasje k podrobnim vsebinskim načrtom Komisije za planinske poti, Komisije za varstvo gorske narave in Gospodarske komisije za leto 2016 ter sprejel podrobni vsebinski načrt dela za leto 2016 za večino MDO PD. Za konec so se dotaknili označevanja dvonamenskih poti in zakona o športu v javni obravnavi.

Naslednja seja UO PZS bo 26. maja 2016, predvidoma na Igu.

Manca Čujež

https://www.pzs.si/novice.php?pid=10829 29. 1. 2023