PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


nedelja, 17. april 2016, ob 16. uri

Poročilo z Zbora turnih kolesarjev 2016

V četrtek, 17. marca 2016, je v Mengeški koči na Gobavici potekal četrti Zbor turnih kolesarjev PZS. Kot delegati so se s pooblastili izkazali predstavniki 19-ih odsekov planinskih društev, ki gojijo turno kolesarstvo. Trenutno je v KTK registriranih že okoli 40 odsekov, ki gojijo turno kolesarstvo - od tega jih je 33 poslalo poročilo o svoji dejavnosti v preteklem letu.
Zbor je za delovnega predsednika izvolil Igorja Rozmana, ki je po začetnih opravljenih formalnostih predal besedo Jožetu Rovanu - načelniku KTK PZS. Slednji je podal poročilo načelnika o delu KTK v preteklem letu.

 

Načelnik je najprej povzel organizacijsko strukturo turnega kolesarstva v okviru PZS - v PD so turni kolesarji organizirani na dva načina:
  • v turnokolesarskih odsekih ali
  • v okviru dejavnosti vodniških odsekov.
Odločajo se za tisto obliko, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu. KTK je komisija z zborom, njeni člani so odseki PD, na čelu KTK je Izvršni odbor, ima tudi Strokovni odbor in projektne skupine.

 

Komisija je v tem obdobju dosegla skoraj vse zastavljene cilje. Poudaril je pomen vseh oblik vzgojne dejavnosti, od najširše zastavljenega osveščanja turnih kolesarjev, v skladu s priporočili CAA, do usposabljanj vodnikov. Tečaj za prvostopenjske vodnike (TKV I) je bil kot že vsa zadnja leta polno zaseden, udeležilo se ga je 24 tečajnikov. Doslej sta se usposobljanj za turnokolesarske vodnike udeležila 202 kandidata, trenutno pa je aktivnih 56 vodnikov TKV I, 24 vodnikov TKV II in 74 pripravnikov. Odziv na licenčnem izpopolnjevanju je bil žal le polovičen, kar je zaskrbljujoče. KTK intenzivno pripravlja Slovensko turno kolesarsko pot (STKP), ki bo predvidoma odprta na Dnevu slovenskih planinskih doživetij na Golteh, ki bo potekal 18. junija 2016. Ob otvoritvi bo na voljo dnevnik, GPS sled in spletni vodnik, postopna označitev na terenu pa bo naloga za prihodnja leta. Komisija se je ukvarjala tudi z aktivnim sodelovanjem pri urejevanju kolesarjem bolj naklonjene zakonodaje, vendar takšne, da je sprejemljiva tudi ostalim uporabnikom naravnega prostora. Sodelovala je tudi pri pripravi prvih vzorčnih dvonamenskih poti, za katere je v naravi vse urejeno, dokumentacija pa čaka na uradno potrditev Ministrstva. Zbor je soglasno potrdil poročilo načelnika.

Dva člana IO KTK PZS sta izstopila zaradi službene preobremenjenosti, zbor je zato izvolil dva nova člana, Simona Berleca iz PD Kamnik in Matica Klajnščka iz PD Logatec.

 

Jože Rovan, načelnik KTK PZS, je predstavil program dela za naslednje leto, kjer je poudarek na izvedbi tečajev za TKV I in II in pripravi programa in literature za turnokolesarsko šolo. Slednjo že izvaja PD Kranj, priporočljiva bi bila skupna izvedba šole po več regionalno bližnjih PD. 
 
V razpravi so udeleženci izrazili potrebo po gradivih, ki bi posredovala znanja o odpiranju dvonamenskih poti, po organizaciji tur, kjer bi bila poudarjena vloga izobraževanja (tura naj npr. vključuje vajo iz prve pomoči), po predstavitvah turnega kolesarjenja in STKP v planinskih društvih itd. Poudarili so tudi, da je dobro izvedena kolesarska šola dobra prilika za pridobivanje novih aktivnih članov turnokolesarskih odsekov. Program dela KTK PZS za leto 2016 je bil soglasno potrjen.
 
Veliko zanimanja je vzbudilo predavanje Andreja Bandlja o TransSlovenii 1 in 2, turnokolesarskem prečenju od Avstrijske Koroške do Pirana. Gre za projekt Ulia Stancia, mednarodno uveljavljenega promotorja gorskega kolesarstva, kjer so pri načrtovanju trase sodelovali tudi člani KTK. Prva pot se prične v Podkloštru, druga pa v Bačah. Ključna značilnost tega prečenja Alpskega loka je po oceni obiskovalcev pestrost slovenske pokrajine.
 
V naslednjem predavanju je Jože Rovan predstavil motive za nastanek Slovenske turnokolesarske poti, njeno traso in način organizacije priprave poti, sistem vodenja udeležencev (GPS sled, spletni vodnik, karte z vrisom poti), kot tudi režim uporabe poti upoštevaje zakonske omejitve. 
 
Ob koncu so udeleženci omenili potrebo po promocijskih materialih, kar bo letos zagotovljeno z že izdanim letakom aktivnosti KTK (usposabljanja, tabor, skupne ture, odprtje STKP), v pripravi pa je tudi zgibanka o STKP.
 
Zboru je sledilo prijetno druženje ob skromnem prigrizku.
 
Jože Rovan

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=10899 16. 7. 2024