PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 3. maj 2016, ob 10. uri

Fotografski natečaj Narava - znana neznanka

Planinsko društvo Maribor Matica razpisuje fotografski natečaj Narava - znana neznanka. Fotografski natečaj išče motive, ki odražajo prikazujejo nenavadne in značilne prizore naravnega okolja, živalske in rastlinske vrste, njihovo obnašanje, borbo za preživetje, prilagoditve življenjskim razmeram, habitate, prisotnost naravnih virov. Najboljših dvajset fotografij bo razstavljenih na priložnostni razstavi, avtorji pa bodo prejeli tudi praktične planinske nagrade.
Natečajna določila:
  • Tema natečaja je naravoslovna fotografija. Fotografski motivi naj prikazujejo nenavadne in značilne prizore naravnega okolja, živalske in rastlinske vrste, njihovo obnašanje, borbo za preživetje, prilagoditve življenjskim razmeram, habitate, prisotnost naravnih virov. 
  • Natečaj je namenjen ljubiteljskim in profesionalnim fotografom. Avtor lahko na natečaju sodeluje z največ petimi fotografijami. 
  • Fotografija naj bo barvna. Dovoljena je osnovna neselektivna obdelava fotografij (izrez, osvetlitev, kontrast, ostrina, barve). 
  • Fotografije se pošljejo v digitalni obliki (*.jpg), v originalni ločljivosti. Fotografiji naj bo priložen opis: 
    • naslov motiva, 
    • datum in kraj nastanka posnetka, 
    • ime in priimek avtorja.

Posnetki naj se do vključno 15. oktobra 2016 pošljejo na elektronski naslov pd.mbmatica@gmail.com.

Žirija bo izbrala 20 fotografij, ki bodo v novembru 2016 razstavljene v razstavišču Vetrinjskega dvora. Obvestilo o izbranih fotografijah bo v začetku novembra 2016 objavljeno na spletni strani planinskega društva Maribor Matica.

Avtorji razstavljenih fotografij bodo prejeli praktične planinske nagrade. Društvo bo razstavljene fotografije po končani razstavi vrnilo avtorjem.

Več informacij: Planinsko društvo Maribor Matica (Juričičeva 8, 2000 Maribor), www.pd-mbmatica.si, pd.mbmatica@gmail.com, 051 338 523

https://www.pzs.si/novice.php?pid=10938 22. 7. 2024