PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 10. maj 2016, ob 16. uri

Kolo in vlak – alternativa osebnemu avtomobilu na vsakdanjih in turističnih poteh

Slovenija se sooča z naraščajočimi izzivi zmanjševanja prometnih zastojev v mestih in med glavno turistično sezono ter zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal zunanjega zraka iz prometa na eni strani, na drugi strani pa s pomembnimi odločitvami glede širitve in posodobitev železniške infrastrukture ter nakupa novih vlakovnih kompozicij za prevoz potnikov, ki bodo imele velik vpliv na trajnostno mobilnost v državi in sosednjih območjih. Tako da je od tokratnih odločitev glede infrastrukture in kupljenih vlakovnih kompozicij zelo odvisno, v kakšni meri bo mogoče v Sloveniji uvajati trajnostno mobilnost v naslednjih letih, tudi na območjih, ki so izhodišča za planinske in turnokolesarske izlete. V sredo, 11. maja 2016, bodo v Borovnici o tem govorili na seminarju in javnem posvetu.
V Sloveniji se danes o razvoju potniškega železniškega prometa skoraj ne govori, čeprav je opredeljen kot hrbtenica integralnega sistema javnega potniškega prometa, ki naj bi v večji meri zaživel jeseni z uvedbo enotne vozovnice in uskladitvijo voznih redov med koncesionarji. Ob nenehnem in z vidika gospodarstva razumljivem izpostavljanju nujnosti investicij v železniško infrastrukturo kot osnovo za logistične dejavnost se ustvarja vtis, kot da je potniški železniški promet bolj kot ne motnja pri povečanju obsega in konkurenčnosti prevoza blaga po tirih. Pri tem pa se pozablja, da je tudi udoben, zanesljiv in hiter prevoz potnikov eden od pomembnih dejavnikov gospodarskega razvoja, saj zmanjšuje izpostavljenost stresu pri prevozu na delo in v šolo ter s tem izboljšuje produktivnost zaposlenih in učečih, da o zmanjšanju prometne gneče ter izpustov zdravju ljudi in podnebju škodljivih plinov sploh ne govorimo. Kot kažejo primeri iz sosednjih Avstrije, Italije in Madžarske pa imata železniški oz. dobro integriran javni potniški promet pomembno vlogo tudi pri razvoju turizma.

Vendar tudi pogosti, zanesljivi, udobni in hitri vlaki in avtobusi celo ob dobri usklajenosti voznih redov in enostavnem prestopanju z enih na druge le težko zadostijo naraščajoče potrebe po mobilnosti, ki jim je izpostavljena večina prebivalstva. Ko gre za prve in zadnje kilometre poti, pešačenje večinoma vzame preveč časa in ljudje se tako pač usedejo v svoje avtomobile, in ko si že enkrat v avtu, te takoj zamika, da bi se z njim v upanju, da ne bo zastojev in da boš našel parkirano mesto nekje v bližini, kar odpeljal do cilja. In tako smo spet priča zastojem na cesti in mukotrpnemu iskanju parkiranih mest.

Na Nizozemskem in Danskem so zato že pred časom pristopili k temu, da z ukrepi prometne politike spodbujajo ljudi k temu, da prve in zadnje kilometre svojih vsakdanjih poti opravijo s svojimi in/ali izposojenimi (mestnimi) kolesi ter pri tem dosegli zavidljive rezultate. Na Nizozemskem se tako kar tretjina tistih, ki se vozijo v službo ali v šolo z vlakom, za prihod do vlaka uporabi kolo, ki ga lahko zaščitenega pred vremenskimi vplivi in krajo parkira v neposredni bližini železniških peronov. Slaba petina omenjenih pa kolo uporabi tudi, ko se pripelje v kraj službe oz. šole. Tem zgledom sledi vedno več držav in mest, med drugim tudi sosednja Avstrija, ki skupaj z Italijo lahko ponudi tudi najboljše prakse, kako z oživljenjem stranskih in nekoč opuščanju zapisanih prog spodbuditi razvoj novih uspešnih turističnih zgodb in produktov. Ne nazadnje pa so do kolesarjev prijazne železnice prijazne tudi do drugih potnikov s posebnimi potrebami – oseb na oz. v vozičkih, tako majhnih otrok kot oseb s telesnim hendikepom.

Z namenom, da na vse to opozorimo in da se te zgodbe slišijo tudi iz ust tistih, ki so v sodelovali pri njihovem uspešen sodelovanju, smo se v času, ko se sprejemajo pomembne odločitve glede razvoja železniške infrastrukture in nakupa potniških železniških garnitur, odločili organizirati seminar in delavnico. Ne brez razloga v Borovnici, saj gre za kraj, ki ga je zaznamovala gradnja Južne železnice, ki ima enega največjih deležev prevozov na delo in v šolo z vlaki v Sloveniji ter pri svojem razvoju stavi na razvoj železniškega prometa ter njegove somodalnosti in intermodalnosti s kolesarjenjem.

Udeležence bodo uvodoma pozdravili nizozemski veleposlanik Bart Twaalfhofen, podpredsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor dr. Franc Trček (oba bosta na dogodek verjetno prišla s kombinacijo vlaka in kolesa), državni sekretar mag. Klemen Grebešek in predstavnik Slovenskih železnic.

Vabljeni na seminar in javni posvet Kolo in vlak – alternativa osebnemu avtomobilu na vsakdanjih in turističnih poteh, ki bo v sredo, 11. maja 2016, v Gostilni Godec v Borovnici. Na njem bodo prisotni vsi pomembnejši odločevalci glede nadaljnjega razvoja vlakovnega potniškega prometa v Sloveniji.

PDF
Kolo in vlak – alternativa osebnemu avtomobilu na vsakdanjih in turističnih poteh (PROGRAM)

https://www.pzs.si/novice.php?pid=10950 19. 7. 2024