PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 3. junij 2016, ob 10.40 uri

Zadnja seja UO PZS pred poletjem na Gobavici

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 10. seji sestal 2. junija 2016 v Mengeški koči na Gobavici. Posvetil se je tekočim aktivnostim, Slovenskemu planinskemu muzeju, rebalansu proračuna, delovanju komisij, planinskemu gospodarstvu in mednarodnemu sodelovanju.
Prisotnih je bilo 14 od 23 članov upravnega odbora. Uvodoma je bil potrjen zapisnik 9. seje UO PZS in 2. dopisne seje UO PZS. Predstavljeni so bili kratki izsledki ankete za društva, člane PZS 2016, ter aktivnosti v obdobju od pretekle seje. Podani so bili termini osrednjih aktivnosti PZS v letu 2017, ki jih je UO soglasno sprejel: Skupščina PZS bo 22. aprila, Dan slovenskih planinskih doživetij 17. junija in podelitev najvišjih priznanj PZS 2. decembra; junija letos bo objavljen razpis za soorganizatorje teh aktivnosti. Seje UO PZS bodo prihodnje leto predvidoma 19. januarja, 16. marca, 8. junija, 28. septembra in 16. novembra. Člani UO so se seznanili tudi z aktualno informacijo o Slovenskem planinskem muzeju in Ustanovi Avgusta Delavca.

Upravni odbor je soglasno potrdil rebalans proračuna PZS za leto 2016 ter sprejel Pravilnik o računovodstvu PZS v I. obravnavi in pozval organe PZS, da do sredine julija posredujejo morebitne pripombe in predloge; za naslednjo sejo se predloži pravilnik z vključenimi smiselnimi pripombami organov PZS za II. obravnavo in sprejem.

Podane so bile informacije o delovanju komisij PZS: poročilo s koordinacije vodstva PZS z načelniki komisij in vodji odborov PZS, poročilo z zbora Komisije za turno kolesarstvo PZS in aktualne vsebine o Slovenski turnokolesarski poti, katere odprtje bo 18. junija na Dnevu slovenskih planinskih doživetij, ter poročilo z zbora Komisije za športno plezanje PZS. Upravni odbor je potrdil Matijo Klanjščka (PD Logatec) in Simona Berleca (PD Kamnik) za nadomestna člana IO KTK, Andreja Kokalja (ŠPK Andreja Kokalja) za dodatnega člana IO KŠP ter dal soglasje k izboru selektorja slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazdu Hrenu, ki ga je na podlagi razpisa izbral IO KŠP.

Podano je bilo poročilo o aktivnostih Planinskega vestnika: z namenom boljšega sodelovanja člani uredništva obiskujejo MDO-je, maja je bilo v Ljubljani tudi srečanje uredništev revij Planinski vestnik in Hrvatski planinar. Na področju planinskega gospodarstva je upravni odbor sprejel predlog PD Ruše o zamenjavi manjšega zemljišča pri Ruški koči na Arehu z lastnikom sosednje parcele, predlog za prodajo manjšega zemljišča v Bohinjski Bistrici (kupnina bo namenjena ureditvi tabornega prostora Mladinske komisije PZS v Mlačci pri Mojstrani) in predlog za vpis Planinske koče Mrzl'k (PD Žiri) na seznam planinskih objektov. Predstavljena je bila informacija o stanju poslovnih prostorov PZS na Dvorakovi 9 v Ljubljani ter podana usmeritev za nadaljnje aktivnosti na tem področju.

Člani UO so bili seznanjeni z mednarodnim sodelovanjem PZS v zadnjem letu z večjim poudarkom na aktivnem sodelovanju PZS na majski skupščini Združenja planinskih organizacij Balkana (BMU) s tematikami lednega plezanja, planinske orientacije in usposabljanja strokovnih kadrov. UO je podprl v slovenščino prevedena priporočila CAA (Združenje planinskih organizacij alpskega loka) za turno smučanje in njihovo promocijo.

Naslednja seja UO PZS bo 29. septembra 2016, lokacija še ni določena.

Manca Čujež

https://www.pzs.si/novice.php?pid=11017 19. 6. 2024