PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 9. avgust 2016, ob 11.30 uri

Iztokova koča pod Golaki - razpis za najemnika

Planinsko društvo Ajdovščina na podlagi sklepa upravnega odbora objavlja razpis za oskrbnika - najemnika Iztokove koča pod Golaki. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti.
Prijava na razpis naj vsebuje:
  • življenjepis s poudarkom na izkušnjah s področja razpisanega dela in planinstva,
  • izpolnjevanje pogojev na podlagi Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč,
  • vizijo oskrbovanja in razvoja planinske koče v prihodnje.

Prijavo skupaj s prilogami pošljite priporočeno v zaprti kuverti na poštni naslov: Planinsko društvo Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina, s pripisom »razpis Golaki« najkasneje do 9. 9. 2016.

Več informacij dobite pri predsedniku planinskega društva na tel: 041 390 100 ali na elektronskem naslovu ucvetko@gmail.com.

Med prispelimi prijavami bo opravljen ožji izbor kandidatov, s katerimi bo opravljen ustni razgovor.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena najemna  pogodba za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

Planinsko društvo Ajdovščina
Cvetko Ušaj, predsednik
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11159 13. 4. 2021