PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 5. november 2016, ob 0. uri

Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD 2016

Na podlagi 11. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 1, 17. marec 2016) Vas vabim na

ZBOR PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH ODSEKOV PD,

 

ki bo v soboto, 26. novembra 2016, ob 12. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (Zabrv 12, Ig)

 

DNEVNI RED:

 1. Začetek Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD, izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora
 2. Podelitev priznanj častni vodnik PZS
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Sprejem Poslovnika o delu Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD
 5. Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2016
 6. Razprava o poročilih
 7. Potrditev sprememb Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS in sprejem Disciplinskega pravilnika VPZS
 8. Imenovanje članov Častnega razsodišča VPZS
 9. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za leto 2017 in okvirnega programa dela za leto 2018
 10. Pregledi dejavnosti planinskih društev s strani Tržnega inšpektorata RS
 11. Predstavitev predloga novega Zakona o športu
 12. Razno

Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati vodniških odsekov PD.


Zaradi lažjega načrtovanja Zbora predstavnikov vodniških odsekov vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico vrnete najkasneje do četrtka, 17. novembra 2016, na e-naslov:  vodniska.komisija@pzs.si
ali z navadno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

 


Pred zborom bo v istih prostorih ob 9. uri potekal posvet Gore in varnost, na katerega ste vabljeni vsi vodniki PZS.Franc Gričar,

načelnik Vodniške komisije

 

 

Prijavnica in gradivo:

DOC Prijavnica in pooblastilo (42 KB)

PDF Poslovnik o delu Zbora predstavnikov vodniških odsekov (365 KB)

PDF Poročilo o delu VK in strokovnih odborov v letu 2016 (469 KB)

PDF Predlog dopolnitve Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (192 KB)

PDF Predlog Disciplinskega pravilnika VPZS (229 KB)

PDF Program dela VK 2017 (329 KB)

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=11361 1. 11. 2020