PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 7. november 2016, ob 12. uri

Fotografi praznujejo ob 120-letnici planinstva v Posočju

Priprave na jesensko proslavo 120-letnice Soške podružnice in planinstva v Posočju pri PD Tolmin potekajo vse bolj intenzivno, saj nas od jubilejne proslave, na kateri bo kot slavnostni govornik spregovoril predsednik PZS Bojan Rotovnik, ločita še slaba dva tedna. Posebej za to priložnost sestavljen odbor se je med letom večkrat sestal, obravnaval operativne podrobnosti in razdelil naloge posameznikom. Potek priprav je na svojih sejah obravnaval tudi Upravni odbor PD Tolmin.
Medtem je jubilejna številka društvenega glasila Krpelj, v kateri bo objavljena bogata kronika PD Tolmin zadnjega desetletja, že v tiskarni; do leta 2005 je bila namreč že obdelana in objavljena ob preteklih jubilejih. V soboto, 5. 11., pa je bil v Tolminu še en dogodek, ki pomeni pravzaprav uverturo k osrednji proslavi obletnice planinstva v Posočju 19. 11., njeno posredno napoved in hkrati spremljajoči dogodek, ki jo bo dodatno obogatil. Gre za odprtje razstave Fotografske skupine PD Tolmin z naslovom Fotografi praznujejo ob 120-letnici planinstva v Posočju.

PD_120_LET

Fotografska skupina uspešno promovira PD Tolmin
Člani Fotografske skupine PD Tolmin imajo za seboj uspešno leto. V mesecu aprilu so v galeriji tolminskega kinogledališča pripravili svojo 6. pregledno razstavo, junija pa so s priložnostno razstavo v Vetrovalni Bukovo počastili 100-letnico bohinjske proge. Poleg tega se redno udeležujejo različnih fotografskih natečajev. Skupina je tako po številu zbranih točk dosegla med klubi FZS 6. mesto, kar je za tako mlad kolektiv zelo lep uspeh. S pravkar odprto razstavo Fotografi praznujejo ob 120-letnici planinstva v Posočju, ki bo na ogled do 30. 11., so poskrbeli za uvod v jesenski del praznovanja pomembne obletnice za posoško planinstvo.

Dogodek je hkrati predhodnik in dobrodošla obogatitev bližajoče osrednje proslave PD Tolmin 19. 11. 2016, ki bo prav tako v stavbi Kinogledališča Tolmin. Predsednica PD Tolmin Milena Brešan je v svojem uvodnem nagovoru poudarila naslednje: "Planinci v Posočju praznujemo letos 120-letnico. 1896 je bila prav v Tolminu ustanovljena Soška podružnica SPD kot četrta v Sloveniji. Na to smo seveda zelo ponosni, zato smo se odločili, da bomo letošnjo obletnico praznovali z več prireditvami. Jubileju na čast smo spomladi že imeli v Knjižnici Cirila Kosmača spominski planinski večer. Obletnici je bilo posvečeno tudi tradicionalno julijsko srečanje planincev na planini Razor. Nocoj je predzadnja prireditev v tem nizu. Člani Fotografske skupine PD Tolmin so jo pripravili prav za ta dogodek."

CLANI_FOTO_SKUPINE_PD_TOLMIN_RAZSTAVLJALCI_foto_Miljko_Lesjak
Člani fotografske skupine PD Tolmin, avtorji fotografij na razstavi Fotografi praznujejo ob 120-letnici planinstva v Posočju, ki bo v Kinogledališču Tolmin na ogled do 30. novembra. (foto Miljko Lesjak)

Strokovni komentar o posameznih razstavljenih slikah in zakonitostih izrazne fotografije, ki jim fotografi zvesto sledijo, je prevzel mentor fotografske skupine Rafael Podobnik. Pred tem je predsednica Milena Brešan poudarila, da brez tako priznanega mednarodnega strokovnjaka ne bi bilo uspešne rasti Fotografske skupine. Podobnik pa je že uvodoma odvrnil, da brez tako prizadevnih fotografov, kot so v Tolminu, ne bi sam naredil nič. Njegovemu strokovnemu "sprehodu" ob razstavljenih fotografijah s strokovno razlago so obiskovalci pozorno sledili, saj zna pritegniti s svojo prislovično šegavostjo in duhovitimi vložki. Avtorji fotografij so: Milena Brešan, Marjan Černigoj, Ljubo Čibej, Hugon Drago, Martin Gerlič, Miran Klinkon, Karla Kofol, Darja Lavrenčič, Danilo in Miljko Lesjak, Vlado Podgornik in Mario Simaz Dario. Rdeča nit razstavljenih del so seveda, kot se za tovrstno počastitev jubileja spodobi, predvsem planinski motivi. Ob gledanju razstave se obiskovalcu nehote utrne misel, s koliko vsestransko bogatih doživetij nas vsakodnevno bogatijo hribi. Fotografija je samo del tega in ima v promociji PD Tolmin in planinstva nasploh pomembno vlogo.

Kulturni program ob odprtju razstave sta oblikovala harmonikarja, učenca zasebne Glasbene šole PALbin iz Poljubinja, Rok in Jan.

Žarko Rovšček
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11364 3. 8. 2020