PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 13. februar 2017, ob 13.35 uri

Na 6. konferenci o planinskem gospodarstvu brez zaključkov glede rezervacijskega sistema

Tokratna konferenca, že 6. po vrsti, je potekala v soboto, 4. februarja 2017, v okviru sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani. V dopoldanskem delu je več kot 80 predstavnikov planinskih društev, ki upravljajo planinske koče, najprej poslušalo dve zelo aktualni vsebini glede upravljanja planinskih koč.
V Sloveniji ima 179 objektov status planinske koče, od tega je 164 oskrbovanih planinskih koč. Koče predstavljajo pomembno ponudbo za izvajanje planinskih dejavnosti. Koče so dolžne spoštovati in v praksi izvajati zakonske obveznosti, ki se nanašajo tudi na te objekte. Hkrati pa si prizadevajo, da nudijo čim bolj kakovostno ponudbo vsem obiskovalcem. Namen konferenc o planinskem gospodarstvu je, da se lastnikom in upraviteljem koč preda določene aktualne informacije ter se pogovori o problematikah, ki so pomembne z vidika upravljanja koč.

Prva tematika je bila namenjena analizi vzorčenja iztočnih voda iz malih čistilnih naprav (MČN) na planinskih kočah. Temo je odprl Drago Dretnik, vodja Svetovalne pisarne, ki je predstavil stanje na področju malih čistilnih naprav v planinskih kočah Slovenije. Nadalje je dr. Marjetka Levstek, predstavnica JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, predstavila štiriletno delo na področju vzorčenja iztočnih voda na malih čistilnih napravah v planinskih kočah Slovenije. Rezultati kakovosti iztočnih voda niso najboljši, saj le dobra tretjina koč, kjer je bilo izvedeno vzorčenje, ne presega dovoljenih normativov. Podano je bilo svetovanje kako sanirati slabo delovanje MČN in kako pri novi investiciji izbrati pravo MČN.

gk_pzs_konferenca_pl_gospodarstvo_2017_foto_dusan_prasnikar__4_ gk_pzs_konferenca_pl_gospodarstvo_2017_foto_dusan_prasnikar__5_
Dr. Marjetka Levstek in Wolfgang Peböck, gosta 6. konference o planinskem gospodarstvu

Zanimanje je pritegnila predstavitev Rezervacijskega sistema za planinske koče v okviru organizacije CAA (Club Arc Alpin), ki združuje planinske organizacije Alpskega loka. Temo je predstavil Wolfgang Peböck, dolgoletni najemnik planinske koče Dumlerhütte iz Avstrije. Organizacija CAA je na podlagi preteklih izkušenj iz Švice razvila rezervacijski sistem, ki je prilagojen za obratovanje planinskih koč. Interes nekaterih planinskih koč v Sloveniji je, da bi ta sistem v prihodnosti vpeljali pri tudi njih.

Sledila je tema o odnosu med oskrbniki oz. najemniki in planinskimi društvi, ki je temeljila na izmenjavi izkušenj in dobrih praks. V okviru aktualnih informacij sta se kočam predstavila podjetje, ki se ukvarja z izvedbo malih čistilnih naprav in njihovim vzdrževanjem ter podjetje, ki prodaja merilce za vodo, saj le teh velika večina koč nima vgrajenih. Dodatno so bile predstavljene novosti glede e-prijav gostov, predlog za darilne bone za planinske koče, izdelava Kulinaričnega vodnika po planinskih kočah, usposabljanju za oskrbnike planinskih koč, ki se načrtuje v aprilu 2017.

Zadnje dejanje konference je bilo posvečeno podelitvi certifikatov za planinske koče. Certifikate Okolju prijazna planinska koča z veljavnostjo štirih let sta predsednik PZS Bojan Rotovnik in vodja projekta Drago Dretnik podelila naslednjim: Dom dr. Klementa Juga v Lepeni - PD Nova Gorica, Planinski dom pri Krnskih jezerih - PD Nova Gorica, Dom na Menini planini - PD Gornji Grad, Planinski dom na Boču - PD Poljčane, Planinski dom Košenjak - PD Dravograd, Tumova koča na Slavniku - OPD Koper. S certifikatom Družinam prijazna planinska koča pa se za dobo štirih let lahko na novo ponaša 9 planinskih koč: Dom na Kofcah - PD Tržič, Dom pod Storžičem - PD Tržič, Dom na Peci - PD Mežica, Dom na Šmohorju - PD Laško, Dom na Uršlji Gori - PD Prevalje, Planinski dom Košenjak - PD Dravograd, Planinski dom na Uštah - PD Moravče, Planinski dom v Gorah - PD Dol pri Hrastniku, Tumova koča na Slavniku - OPD Koper. Hkrati je vseh devet planinskih koč, ki so bile pred štirimi leti prve prejemnice certifikata »Okolju prijazna planinska koča«, prejelo listino o podaljšanju veljavnosti certifikata za naslednja štiri leta.

gk_pzs_konferenca_pl_gospodarstvo_2017_foto_dusan_prasnikar__15_

Po konferenci je v popoldanskih delu potekal še Zbor gospodarjev, ki ga je zaznamovala predvsem točka o spremembah Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. Spremembe z nekaterimi amandmaji je zbor sprejel, za njihovo veljavnost pa jih mora potrditi še upravni odbor PZS.

Dušan Prašnikar
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11586 25. 1. 2022