PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 8. marec 2017, ob 16. uri

Volilni občni zbor Planinskega društva Laško

Planinsko društvo Laško je imelo 4. marca 2017 volilni občni zbor, saj se je iztekel štiriletni mandat dosedanjemu vodstvu.
Vodstvo preteklega mandata je občnemu zboru predstavilo opravljeno delo, zlasti pa delo v zadnjem letu, saj je na vsakem vmesnem rednem občnem zboru bila podana obširna informacija o realizaciji letnih planov dela.

Planinsko društvo Laško je solastnik Doma na Šmohorju (10 % je v lasti Planinske zveze Slovenije), na katerega pa so po dogovoru prenešene celotne upravljavske pravice, kar pomeni zlasti skrb za investicijsko in redno vzdrževanje. Društvo je tako izvedlo kar nekaj investicij, ki zagotavljalo okolju prijazno kočo, kočo, ki omogočajo ustrezno kvaliteto storitev in varnost planincem oziroma obiskovalcem. Tako je bila v preteklem letu vgrajena čistilna naprava, ki za društvo ni bila le velik finančni zalogaj, pač pa tudi izjemno zahtevna tehnično izvedbena naloga. Pri realizaciji sta pomagali Občina Laško in Komunala Laško, ki jima je Občni zbor izrekel zahvalo. Zahvala je bila izrečena tudi glavnemu koordinatorju del, dosedanjemu podpredsedniku društva Marjanu Kozmusu. Nabavljen je bil tudi defibrilator, kar zagotavlja v vsakem trenutku nudenje nujne prve pomoči tistim, ki bi je bili potrebni. Pod klopcami pred kočo so bile položene pohodne plošče, da se utrujene noge laže odpočijejo. Za rekreacije željnim so nabavljena nova odbojkarska mreža in novi nogometni goli, za najmlajše pa so postavljena dodatna igrala.

Dom je bil v preteklem letu za obdobje petih let znova oddan v najem oskrbnici Heleni Perko. Skrb za dobro stanje doma in okolice ter za nudenje potrebnega udobja za obiskovalce, zlasti družinam, je prepoznala tudi Planinska zveza Slovenije, saj je Dom na Šmohorju prejel certifikat družinam prijazna planinska koča in se je tako uvrstil med 41 koč z že pridobljenim certifiktom (skupno je v Sloveniji 179 planinskih koč. Certifikat terja stalno skrb društva, zlasti pa oskrbnice, da se vzdrževanje stanja, saj je certifikat podeljen za obdobje štirih let.

Občni zbor je dosedanjemu vodstvu podelil razrešnico, ko je pred tem brez pripomb potrdil opravljeno delo, ki ga je kot transparentnega potrdil tudi nadzorni odbor. Občni zbor je izrazil zadovoljstvo nad dosledno namensko porabo finančnih sredstev društva. Na občnem zboru je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo društva. In sicer je bila za predsednico izvoljena Zdenka Pešec, za podpredsednika Jurij Videc ter za tajnico Nataša Krašek. Po funkciji so člani upravnega odbora tudi vsi vodje odsekov in odborov. Izvoljen je bil še nov gospodarski odbor, ki ga bo odslej vodil Marjan Kozmus, nadzorni odbor v sestavi Roman Mavri, Cveto Brod in Andrej Wiegele ter častno razsodišče v sestavi Andrej Mavri, Edi Lah in Fanika Wiegele.

Planinsko društvo tako z novim vodstvom vstopa v leto, v katerem praznuje svojo 95-letnico, ki jo bo svečano obeležil 30. septembra 2017 na Šmohorju.

Občni zbor so pozdravili navzoči gostje iz društev MDO PD Zasavja in sosednjih društev, predstavnik Občine Laško in Komunale Laško, pisne pozdrave je poslala tudi KS Rečica ter vodstvo MDO PD. Vsi so izrazili prepričanje, da bo društvo tudi v bodoče delalo tako dobro kot doslej.

Zdenka Pešec
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11638 4. 12. 2023