PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 30. maj 2017, ob 11. uri

Razpis za dodelitev opreme za plezališča 2017 in poziv za sporočanje potreb po zamenjavi varoval

Komisija za športno plezanje PZS objavlja razpis za dodelitev opreme za opremljanje plezališč v letu 2017. V poštev pride preopremljanje obstoječih in nadelava novih športnoplezalnih smeri v plezališčih, kakor tudi opremljanje večraztežajnih športnoplezalnih smeri in plezališč za drytooling.
Komisija za športno plezanje Planinske zveze Slovenije tudi letos nadaljuje s projektom obnove slovenskih plezališč in zato objavlja razpis za dodelitev opreme za opremljanje v letu 2017. V poštev pride preopremljanje obstoječih in nadelava novih športnoplezalnih smeri v plezališčih, kakor tudi opremljanje večraztežajnih športnoplezalnih smeri in plezališč za drytooling. Razpis velja tudi za vse informativne in opozorilne table v zvezi s plezališči. Vsa dela pa morajo biti zaključena v letošnjem letu.

V skladu s Pravilnikom o opremljanju slovenskih plezališč so osnovni pogoji za pridobitev opreme preko tega razpisa:
  • usposobljenost opremljevalcev (veljavna licenca za tekoče leto), 
  • registracija kluba (odseka, društva) pri KŠP oziroma pri KA 
  • za povsem nova plezališča predhodno pridobljeno dovoljenje za poseg v naravo, ki ga na podlagi 104. člena Zakona o ohranjanju narave izda UE, kjer se nahaja plezališče
  • pisno soglasje lastnika zemljišča, kjer se nahaja plezališče, da se strinja z opremljanjem
  • za preopremljanje plezališč v zavarovanih območjih je potrebno pridobiti soglasje upravljavca zavarovanega območja, če le ta obstaja 
  • izjavo odgovorne osebe prijavitelja da bo prejeto opremo uporabil samo za vzdrževanje oz. opremljanje tistih plezališč, ki so navedena v prijavi
  • vsa dela je potrebno opraviti in poslati zaključno poročilo na priloženem obracu do 30.novembra 2017

Prosimo, da vloge na priloženem obrazcu pošljete na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.

Rok za oddajo vlog je petek, 16. junij 2017. 

Vsi izvajalci del so dolžni voditi natančno evidenco opravljenih del in na priloženem obrazcu na sportno.plezanje@pzs.si poslati poročilo o opravljenem delu najkasneje do 30. novembra 2017.

 KŠP in KA pozivata vse uporabnike plezališč v Sloveniji, da sporočijo svoja opažanja iz plezališč o nevarno obrabljenih ali dotrajanih vršnih sidriščih ter ostale vstavljene opreme in ga posredujejo na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.Prilogi:
DOC Obrazec za permanentno javljanje obrabe varoval
DOC Razpisna dokumentacija
XLS Predloga za poročilo
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11817 29. 5. 2020