PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 16. junij 2017, ob 9. uri

SustainHuts - nove tehnologije izkoriščanja obnovljivih virov energije v planinskih kočah

Planinska zveza Slovenije sodeluje v evropskem projektu SustainHuts, ki je financiran iz programa LIFE in traja od 1. julija 2016 do 30. junija 2020.
Namen projekta SustainHuts je vpeljava novih tehnologij izkoriščanja obnovljivih virov energije in s tem zniževanje emisij CO2, ki vplivajo na okolje neokrnjene narave v gorah. Lokalnim oblastem omogoča postavitev demonstracijskih sistemov, ki spodbujajo akcijski načrt za zmanjševanje emisij vseh objektov v naravnih parkih ali na področjih turizma v naravi.

logo_sustainV gorskih kočah in hotelih se bo testirala vpeljava tehnologij, kot so fotovoltaika, mikrohidroelektrarna, vetrna elektrarna, gorivna celica, elektrolizer ter skladiščenje vodika in uporaba novih izolacijskih materialov v objektih z namenom prikaza prilagajanja na klimatske spremembe.

Planinska zveza Slovenije v projektu sodeluje pri osnovnih analizah poznavanja tehnologij, pri izvedbi izbranih tehnologij na dveh planinskih kočah v Sloveniji, pri širjenju informacij o tehnologijah in dosežkih projektnih aktivnosti tako strokovne kot splošne javnosti. V dosedanjem poteku aktivnosti sta bili izbrani dve planinski koči v Sloveniji, Kocbekov dom na Korošici in Pogačnikov dom na Kriških podih, ki bosta testni koči za vgradnjo izbranih tehnologij in spremljanje uspešnosti delovanja teh tehnologij. Skupno je projekt vključenih 9 demonstracijskih planinskih koč, poleg Slovenije še iz Italije, Španije in Romunije.

Partnerji projekta so:
  • Foundation for the Development of New Hydrogen Technologies in Aragon (Španija)
  • Aragonese Mountaineering Federation (Španija)
  • Italian alpine Club (Italija)
  • Environment Park (Italija)
  • Planinska zveza Slovenije (Slovenija)
  • Razvojni center za vodikove tehnologije (Slovenija)
  • Laboratorij za termoenergetiko, FS UL (Slovenija)
  • Transylvania University of Brasov (Romunija)

Projekt sofinanciran Evropska Unija v okviru Programa LIFE+. Uradna spletna stran projekta: www.sustainhuts.eu.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11859 25. 5. 2018