PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 15. julij 2017, ob 8. uri

Pravila sodelovanja v fotonatečaju #LjubimGore

Objavljamo pravila in pogoje, ki urejajo nagradni fotonatečaj z naslovom #LjubimGore, ki poteka od 15. 7. 2017 do vključno 15. 10. 2017.
Planinska zveza Slovenije z uredništvom Planinskega vestnika (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem CEWE, d. d. (soorganizator) razpisuje nagradni fotonatečaj z naslovom #LjubimGore (v nadaljevanju nagradni natečaj) od 15. 7. 2017 do vključno 15. 10. 2017. Namen nagradnega natečaja je promocija planinske fotografije in revije Planinski vestnik.

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem natečaju.

Način sodelovanja

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki se prijavijo za sodelovanje v nagradnem natečaju.

S prijavo v nagradni natečaj udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradnem natečaju in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Za natečaj pridejo v poštev fotografije s tematiko iz gorskega sveta, njegovih naravnih in kulturnih lepot ter dejavnosti človeka v njem. Natečaja se lahko udeležijo vsi, ki jim fotografiranje ni edina ali poklicna dejavnost, razen članov uredniškega odbora Planinskega vestnika in njegovih zunanjih sodelavcev.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo, vendar ne morejo biti nagrajeni, zaposleni na Planinski zvezi Slovenije in v podjetju Cewe, d. d., ter njihovi ožji družinski člani.

Vsak udeleženec natečaja lahko predloži do tri fotografije v najvišji ločljivosti (priporočena ločljivost slik je 300 dpi), ki jih pošljite na elektronski naslov fotonatecaj2017@pzs.si do 15. oktobra 2017, v sporočilu navedite kontakte podatke avtorja (ime, priimek, e-poštni naslov) in kratek opis fotografije. Vsak udeleženec bo prejel bon v vrednosti 10 € za nakup fotoknjige CEWE.

Ocenjevanje in objava del

Ocenjevalna komisija bo izbrala tri najboljše fotografije (od posameznega avtorja samo eno), ki bodo nagrajene s praktičnimi nagradami in v velikem formatu objavljene v Planinskem vestniku in razstavljene v Slovenskem planinskem muzeju.

S poslanim elektronskim sporočilom se udeleženec strinja, da bodo oddana dela, če bodo nagrajena, objavljena v Planinskem vestniku in na spletnih mestih Planinskega vestnika, Planinske zveze Slovenije in podjetja Cewe, d. d. S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi podatki (ime, priimek), če bo njihova fotografija nagrajena, objavijo na spletni strani in družabnih omrežjih organizatorja in soorganizatorjev.

Podelitev nagrad

Ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo predstavnik podjetja CEWE, d. d., član uredništva Planinskega vestnika in fotograf, bo podelila naslednje nagrade:

1. nagrada: kamera GoPro HERO4 Black Edition,
2. nagrada: kupon za FOTOKNJIGO CEWE v vrednosti 150 evrov,
3. nagrada: kupon za STENSKI DEKOR CEWE v vrednosti 100 evrov.

Nagrade podarja CEWE, d. d.

Pri podeljevanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradnega natečaja pošljejo elektronsko sporočilo s fotografijo in pripišejo podatke: ime, priimek, e-poštni naslov in kratek opis fotografije. Vsak udeleženec nagradnega natečaja lahko prejme le eno nagrado in je lahko nagrajen samo enkrat ne glede na število oddanih fotografij. Podeljene bodo 3 nagrade.

Razglasitev končnih rezultatov bo do 5. 11. 2017 v prostorih organizatorja. Razglasitev ne bo javna. O razglasitvi zmagovalcev in podelitvi nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve zmagovalcev, navzočih osebah, poteku razglasitve, nagrajencih ter uri zaključka razglasitve nagradnega natečaja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad sta dokončna in na rezultate pritožba ni možna.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najpozneje v desetih dneh po razglasitvi nagrajencev, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v 3 dneh po razglasitvi zmagovalcev objavljen na spletni strani Planinske zveze Slovenije in podjetja CEWE, d. d.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku 14 dni. V primeru, da se v tem roku ne odzovejo, izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih natečajih, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:
• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
• davčno številko ter navesti davčni urad.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 14 dneh po razglasitvi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem natečaju uporabnik privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem nagradnem natečaju, vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih organizatorja in da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradnem natečaju in obveščanje nagrajencev.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo Odjava.

Uporabnik nagradnega natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator nagradnega natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo

Uporabnik jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

Avtorji za predložena dela zadržite avtorske pravice, organizator pa ima pravico do objav v promocijske namene natečaja.

Končne določbe

Organizator in soorganizatorja nagradnega natečaja ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja.

Udeležencem nagradnega natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu fotonatecaj2017@pzs.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim natečajem ter s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani na www.pzs.si.

Ljubljana, 15. 7. 2017
https://www.pzs.si/novice.php?pid=11920 22. 7. 2024