PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 12. avgust 2017, ob 11. uri

Priložnost za subvencionirano zaposlitev brezposelne osebe v društvih in ostalih nevladnih organizacijah

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo. Povabilo je odprto od 16. 8. od 10. ure dalje.
Ponudbo na javno povabilo lahko oddate NVO delodajalci iz vse Slovenije, tako pravne kot fizične osebe. Kot rečeno, je načrtovana vključitev 130 brezposelnih v subvencionirano zaposlitev, ki se lahko izvaja tudi v obliki pripravništva. Na voljo je skupaj 1,2 milijona EUR.

Nevladne organizacije ponudbo za subvencionirano zaposlitev pošljite v elektronski obliki prek Portala za delodajalce. Povabilo je odprto od 16. 8. 2017 od 10.00 do porabe sredstev, najkasneje pa do 30. 4. 2018 do 14.45.

Na javnem povabilu lahko pridobite subvencijo v višini:

  • 7.250 EUR za zaposlitev osebe, ki je bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev ali
  • 9.250 EUR za zaposlitev osebe, ki je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev.

Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno najmanj 15 mesecev in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas.

Več informacij na voljo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=11969 19. 7. 2018