PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 5. oktober 2017, ob 8. uri

Planinstvo za invalide/OPP

Ideja planinstva za invalide oz. osebe s posebnimi potrebami (OPP) je na osnovi inkluzije zaživeti slogan Planinske zveze Slovenije: planinstvo kot način življenja. Delovna skupina projekta Planinstvo za invalide je že pripravila program usposabljanja za strokovni kader ter dnevnik, priročnik in osnutek učbenika "in planinec", poleg tega pa se lotila popisa in ustvarjanja novih planinskih poti za invalide planince in invalide na vozičkih.
Invalidi/OPP zmorejo veliko in dokazali so, da so edine prepreke v naših glavah. Lahko premikajo meje, meje mogočega, moramo jim samo dovoliti, jih podpreti in jim pustiti, da nam pokažejo, da zmorejo, da znajo. Gore multisenzorno povezujejo vsa naša čutila, povezujejo nas z naravo, s samim seboj in z drugimi. Delo z invalidi/OPP naj bo vedno s srcem in nikdar na ukaz. Nikogar ni treba biti strah uspeha in zadovoljstva vseh sodelujočih. PZS ima strokovni kader in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati in ki že delajo z invalidi/OPP. Verjamemo, da bodo zelo dobrodošle in koristne informacije, primeri dobrih praks in dodatno strokovno znanje pa v pomoč.

Planine so za vse, tako nekatera društva v PZS že vrsto let na svojih pohodih vključujejo tudi invalide/OPP. PZS je zaznala spremembe in naredila korak naprej, premaknila je svoje meje, meje razumevanja, razširila dojemanje, da so gore za vse, tudi za invalide/OPP. Da se tudi njim ponudi doživetja, utrip, energijo, sprostitev in zadovoljstvo. Ideja je zorela 13 let in zveza je našla pot do dejanj. Stopila je korak naprej v razumevanju ter sprejemanju in se lotila projekta Planinstvo za invalide. V okviru projekta deluje delovna skupina, ki je sestavljena iz strokovnjakov na posameznih področjih z referencami in imajo stik tudi s prakso. S projektom dela z invalidi/OPP bomo stopili korak naprej in ponudili roko različnosti/drugačnosti. Sezimo si v roke, pozdravimo, se pogovorimo in bodimo enaki, isti, enakovredni. Bodimo preprosto ljudje, bodimo planinci. Projekt želi doseči strokovni kader PZS in vse, ki jih delo z invalidi/OPP zanima in veseli. Tudi tiste, ki se na delovnem mestu srečujejo z invalidi/OPP. Omogočiti gore za vse, udejaniti načelo prostega dostopa do gora in v polnosti živeti poslanstvo zdrave družbe. Posredovati konkretne informacije in navodila za pomoč pri delu ter razširiti polje znanja o posamezni kategoriji invalidnosti/OPP. Gibalno ovirani, motnje v duševnem razvoju, spekter avtističnih motenj, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni in dolgotrajno bolni. Usmeriti se je treba na spoznavanje drug drugega, in to brez predsodkov. Planinstvo in gibanje sta tudi za invalide/OPP izjemno koristna, a s primernim pristopom in prilagoditvami. Gibanje je tudi del rehabilitacijskih programov.

Delovna skupina je pripravila:
 • program usposabljanja za strokovni kader (mentorje planinske skupine, vodnike PZS, inštruktorje planinske vzgoje, vaditelje plezanja in inštruktorje plezanja, ter strokovni kader izven PZS),
 • Dnevnik "in planinec",
 • Priročnik "in planinec",
 • osnutek Učbenika "in planinec",
 • in se smelo lotila popisa in ustvarjanja novih planinskih poti za invalide planince in invalide na vozičkih.

planinstvo_za_invalide_foto_manca_cujez
Želim, hočem, zmorem, uživam. Priročnik in dnevnik inPLANINEC. (foto Manca Čujež)

Kratica IN pomeni:
in - inkluzija,
in - da si sprejet,
in - da si del družbe,
in - da si IN (you are in).
Inkluzija je proces, pri katerem se naučimo živeti drug z drugim.

Usposabljanje Planinstvo za invalide prinaša dodatna znanja in veščine, ki bodo pozitivno vplivali na strokovnost posameznika in na dvig samozavesti posameznika, ki bo prevzel odgovornost dela z invalidi/OPP. Hkrati pa bo to tudi demonstracija sprejemanja drugačnosti/različnosti in posredovanje izkušenj drugim planincem. Nikakor pa to ni pogoj za vodenje invalidov/OPP.

Konec septembra je že bilo izpeljano pilotno usposabljanje strokovnega kadra, ki je potrdilo potrebe po tovrstnem prenosu znanj in delovno skupino zavezalo k nadaljnjemu delu. Usposabljanje zajema teoretični in praktični del. Predavatelji imajo veliko izkušenj pri delu z invalidi z raznolikimi referencami, kar je velikega pomena pri predaji informacij iz prakse, ki strokovne delavce na usposabljanju najbolj zanima. V praktičnem delu so udeleženci usposabljanja skupaj z invalidi prehodili del planinske poti, se seznanili s posebnostmi in jih ob koncu analizirali in izmenjali svoja mnenja, dopolnila …

Z interdisciplinarnim pristopom je v priročniku predstavljenih več kategorij invalidnosti in priporočljive prilagoditve. Poudarek je na posamezniku, na individualizaciji in na osebnem pristopu, kjer je velika avtonomnost strokovnih delavcev. Priročnik je namenjen tako strokovnim sodelavcem PZS, kakor tudi vsem planincem in zainteresirani javnosti.

Dnevnik "in planinec" je namenjen zbiranju žigov in vtisov s planinskih pohodov. Namenjen je planincem invalidom, pohodnikom, ki imajo omejene možnosti dostopa do vrhov, a jim poveča motivacijo in jih postavi v enakovreden položaj z ostalimi planinci.

Izvedbeni del projekta Planinstvo za invalide je v polnem teku. Organizirani so tabori, pohodi, plezanje, prestavitve za strokovne delavce v sami PZS, predstavitve v zavodih zunaj nje, povezovanje strokovnih delavcev z raznimi NVO organizacijami, javnimi zavodi ... Veliko je govora in prispevkov o projektu.
Delovna skupina ima še velike načrte, v načrtu je začetek predstavljanja poti za invalide in za invalide na vozičkih, kar bo tako zelo velik finančni in strokovni zalogaj, kakor tudi ogromen doprinos pri odpiranju prostora za vse v naši družbi.

Načrti za naprej:
 • izvesti vsaj 3 usposabljanja planinstvo za invalide letno,
 • izvajati predavanja in predstavitve v raznih organizacijah,
 • izvajati pohode in plezanje za invalide/OPP,
 • organizirati inkluzijske zimske in letne tabore za invalide/OPP,
 • negovati in krepiti inkluzijo v planinstvu,
 • seznanjati javnost, da tudi invalidi/OPP osvajajo vrhove,
 • osebna izkaznica projekta/usposabljanja,
 • umestiti planinstvo za invalide kot blagovno znamko,
 • nadgrajevati Dnevnik »in planinec«,
 • nadgrajevati Priročnik »in planinec«,
 • izdati Učbenik »in planinec«, ki bo osnova za širjenje znanja in izmenjave dobrih praks med strokovnim kadrom,
 • vzpostaviti podporno mrežo šolam, društvom, zavodom, ki bi želeli planinariti/plezati,
 • pripraviti zbirko planinskih poti z natančnimi opisi in priporočili in v kolikšni meri je dostopna nekaterim invalidnostim,
 • sodelovati interdisciplinarno, medpodročno, mednarodno ...,
 • povezovati in širiti idejo planinstva za invalide.

Jurček Nowakk, Marjeta Čič


Projekt in usposabljanje Planinstvo za invalide/OPP sofinancirata:
zsiz_mzz_logo
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12067 18. 6. 2024