PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 7. oktober 2017, ob 9. uri

Pilotno usposabljanje Planinstvo za invalide na Uštah

Devetindvajsetega in 30. septembra ter 1. oktobra 2017 smo izpeljali pilotno usposabljanje Planinstvo za invalide na Uštah. Gostil nas je planinski dom PD Moravče. Prišli smo iz vseh vetrov in začetki so bili spodbudni, zadnji dan pa smo se polni novega znanja, idej, vtisov, obljub, delovnega zagona … razšli z obljubo po vestnem delu, širjenju znanja ... Zelo smo bili veseli sonca na nebu in v nas, ki nas je grel vse tri dni.
Deset predavateljev je 21 slušateljem podajalo zanimive informacije, predvsem pa dosti lastnih izkušenj. Slušatelji so veliko spraševali in odprle so se dileme in debate. Slišali so konkretne napotke, kako ravnati v določenih primerih. To so bila tudi njihova pričakovanja in so zelo pohvalili tak prenos znanja. Vzdušje je bilo prijetno in delovno. Poskrbljeno je bilo za vse naše čute, tako da smo se lahko polno prepustili srkanju novih znanj in izkušenj. Najbolj intenzivna je bila izkušnja z drugačnimi/različnimi.

planinstvo_za_invalideSlušateljica je prišla preko 800 kilometrov daleč (Nemčija) na usposabljanje, gluha slušatelja pa sta prišla iz Avstrije, osebno meniva, da je to velik poklon in zaupanje programu/projektu in tudi velika podpora delovni skupini, kakor tudi PZS v celoti. Interes za naše usposabljanje je prišel tudi iz Hrvaške, a zaradi drugih obveznosti ni uspel tokrat. Se je pa prijavil za naslednjo izvedbo.

Petnajst slušateljev s planinsko izobrazbo in šest z neposredno prakso, a strokovni kader za invalide/OPP populacijo, kljub natrpanemu urniku ni bilo utrujenih in se niso dolgočasili. Ves čas so sodelovali, spraševali in bili aktivni v času predavanj. Tempo predavanj je bil ravno pravšnji. Izmenjali smo veliko dobrih praks in govorili o primerih iz izkušenj.

Usposabljanje:

Prvi dan – petek 29. september teorija
Predavanja
Lena Gaberšček nam je navdušujoče podala osnovne informacije s področja invalidov,
Irena Lamovec nam je predstavila gibalno ovirane,
Darja Pajk nas je popeljala v področje tišine.

Drugi dan – sobota 30. september teorija
Predavanja
Tjaša Filipčič nas je prebujala s pedagoškimi vidiki pri delu z invalidi/OPP,
Rozala Arko nas je popeljala v svet dolgotrajno bolnih, nas opozorila, predstavila naše “sosede” …,
Tina Jeromen nas seznani s psihologijo v športu,
Tanja Princes nas odpelje v svet MDR – motnje v duševnem zdravju,
Zdenka Virant nam pomaga razumeti avtizem,
Maja Burian pa nas seznani s temo.

Tretji dan – nedelja 1. oktober – preizkus znanja, pohod, zaključek
Marjeta Čič in Jurček Nowakk izpeljeva preizkus znanja,
➢ Jurček predstavi pohod (Ušte–Pivkelj–GEOSS in nazaj) in udeležence (OMDR, osebe s cerebralno paralizo, osebe s spektrom avtističnih motenj …),
➢ izveden pohod – 54 pohodnikov,
➢ izpolnjevanje anket, zaključna beseda.

Vse dni so nam pomagali Maja, Miloš in Blaž z izmenjavo dobrih praks in svetovanjem za delo z gluhimi, kakor tudi njihova prevajalka SZJ (slovenskega znakovnega jezika).

planinstvo_za_invalide_uste_2017
Predavatelji in udeleženci pilotnega usposabljanja Planinstvo za invalide na Planinskem domu na Uštah - Žerenku (foto Marjeta Čič)

Največkrat je bilo pri pričakovanjih izpostavljeno pridobivanje znanja, informacije o kategorijah invalidnosti in njihove posebnosti ter načini, 'recepti' pristopa do njih in kako jih voditi. Vsa pričakovanja so bila izpolnjena. Na usposabljanju so bile podane same pohvale od slušateljev, predavateljev in obiskovalcev. Udeleženci so dobili to, po kar so prišli.

Predlogi
Z usposabljanji je treba nadaljevati!
Še več objav v medijih.
Povabiti še katerega od zanimivih predavateljev.
Dodati eno uro predavanj pri pedagoških strategijah ...

Usposabljanje je bilo zelo uspešno. Izvedba je gladko tekla. Predavatelji so svojo nalogo dobro opravili. Navdušujoče so predstavili svoje teme. Pri meri praks so bili zelo doživeti. Udeleženci so tvorno prispevali k sami vsebini s svojimi vprašanji, komentarji in izkušnjami. Vreme smo imeli sončno, tako da smo lahko izvedli tudi aktivnosti na prostem. Pohodniki, ki so vzrok za usposabljanje, pa so s seboj odnesli lepe vtise, dnevnike in planinec, napolnjene z žigi, in doživeto izkušnjo. Na usposabljanju so se rodile nove ideje za projekte, ki jih nameravamo tudi v naslednjem letu izpeljati. Ena udeleženka je našla mentorico za magistrsko nalogo, druga pa temo svoje magistrske naloge, kar nam je v velik ponos. Kar nekaj je bilo dogovorov o sodelovanju za naprej med javnimi zavodi in vodniki.

Odziv udeležencev: ''Navdušen nad tem, kar sem dobil in doživel. Hvala za super vikend, novo izkušnjo, ki bi ji moral doživeti vsak!''

Jurček Nowakk & Marjeta Čič

-------------------------


Projekt in usposabljanje Planinstvo za invalide/OPP sofinancirata:
zsiz_mzz_logo
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12076 22. 6. 2024