PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 21. oktober 2017, ob 9. uri

Posvet ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav | obvestilo in vabilo

V letu 2018 mineva več obletnic, vezanih na Triglav in slovensko planinstvo. V imenu Slovenskega planinskega muzeja, Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Geografskega inštituta Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabimo k aktivni udeležbi in pripravi prispevkov za strokovni posvet »#Triglav240«.
Na posvetu bomo obeležili:
• 240. obletnico prvega dokumentiranega vzpona na Triglav,
• 240. obletnico prve upodobitve Triglava,
• 100 let od konca 1. svetovne vojne in bojevanje v gorah,
• 125. obletnico ustanovitve Slovenskega planinskega društva.

Namen posveta, ki bo 8. in 9. junija 2018 v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, je predstaviti nova spoznanja raziskovalcev in poznavalcev Triglava kot gore, mita in simbola ter osvetliti Triglav iz naravoslovnega, družboslovnega, umetnostnega in zgodovinskega, seveda pa tudi s planinskega, gorniškega, alpinističnega vidika. Želimo si predstavitve najnovejših spoznanj s teh področij, obenem pa izmenjave izkušenj ter vzpostavitve in utrditve strokovnega sodelovanja.

Predvideni tematski sklopi posveta bodo:
• Triglav v zgodovini,
• Triglav kot simbol,
• narava in Triglav,
• Triglav v luči turizma,
• Triglav in dediščina …

Vabimo Vas, da izvleček prispevka oddate v obrazcu (objavljen na tej povezavi) in nam ga pošljete na naslov triglav240@zgodovina.si do vključno 10. 11. 2017. Na tem naslovu sprejemamo tudi vprašanja in pobude. Informacije, vezane na dogodek, bomo redno objavljali/dopolnjevali na strani http://zgodovina.si/triglav240/.

Lepo vabljeni v osrčje gora!
Planinski pozdrav!

Za organizacijski program:

dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
dr. Matija Zorn, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Irena Lačen Benedičič, Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice

https://www.pzs.si/novice.php?pid=12117 12. 8. 2020