PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 14. november 2017, ob 9. uri

120-letnica planinskega sodelovanja s Čehi

Letos smo obeležili visoko obletnico dogodkov, ki segajo v same začetke naše planinske organizacije, tedaj Slovenskega planinskega društva (SPD). Tedaj je bila kot posledica upora proti germanizaciji naših gora ustanovljena Češka podružnica SPD v Pragi, ki je sicer zamrla takoj po razpadu monarhije, nekaj posledic pa je vidnih še dandanes, najbolj Češka koča na Spodnjih Ravneh.
Na povabilo Češke planinske zveze, je 4. novembra 2017 na gradu Hruba Skala sredi idiličnega okolja peščenjakovih stolpov, potekalo srečanje čeških in slovenskih planincev, ki so se ga je udeležili tudi predstavniki Planinske zveze Slovenije. Srečanje je vodil predsednik CHS Jan Bloudek. Delegacijo PZS so zastopali predsednik Bojan Rotovnik, podpredsednik Miro Eržen, Slavica Tovšak, Martin Šolar, predsednik odbora alpinistov veteranov Mikec Drašler in Dušan Škodič.

Poleg številnih gostov je bil prisoten tudi Šimon Budsky, predsednik lani ustanovljenega Češko-slovenskega planinskega društva v Pragi, ki danes šteje že skoraj tisoč članov.

Srečanje je minilo ob predstavitvah oblik medsebojnega sodelovanja nekoč in danes ter podelitvi priznanj zaslužnim češkim planincem in alpinistom, ki so soustvarjali češko alpinistično zgodovino. To zgodbo je lepo zaokrožil Mikec Drašler, ki je imel kratko predavanje o naši alpinistični odpravi na Anapurno leta 1969, saj je bila ta gora tudi cilj češke odprave, s katero so se naši tedaj srečali.

Srečanje se je zaključilo v prijateljskem vzdušju, z upanjem na dobro sodelovanje in vzdrževanje pristnih stikov, ki so jih začeli že ustanovitelji SPD pred dobrim stoletjem.

Dušan Škodič

https://www.pzs.si/novice.php?pid=12181 25. 9. 2018