PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 25. november 2017, ob 17.20 uri

Planinsko društvo Podbrdo odeto v biserni jubilej

V soboto, 11. novembra, je PD Podbrdo s prireditvijo na Osnovni šoli Simona Kosa zaključilo niz dogodkov, na katerih je nazdravljalo šest desetletij dolgi planinski poti. Začela se je 3. marca 1957, ko je skupaj s štirinajstimi somišljeniki priseljenec Ivan Anderle vtisnil vanjo prvi korak.
Številne planince iz Baške grape in sosednjih društev, planinske prijatelje in še živeča ustanovitelja Hermana Borovnika in Albina Medjo je pozdravil predsednik Tomaž Štenkler. Čestital jim je tudi župan Občine Tolmin Uroš Brežan, pohvalil njihovo skrb za planinski dom ter izpostavil Črno prst kot «mater« slovenskih gorskih tekov in »botro« pobratenja med mestoma Tolmin in Beljak.

pd_prdbrod_60_let_foto_matjaz_trojar

Biserni jubilej je dal priložnost za zaobjem zgodbe, ki jo je od ustanovitve pa do danes izpisoval širok krog ljudi. Ponudil je neprecenljivo sporočilo in dal priznanje vsem, ki so s trudom, odrekanjem in graparsko trmo dosegli, da je njena vsebina v moči, s katero nas nagovarja, tako silovita. A večer je dopuščal le pregled mejnikov, ki so pustili za seboj najgloblje sledi. Pokazalo se je, da je bilo pri oskrbovanju in vzdrževanju planinskega doma na Črni prsti, planinskih poti in pri izgradnji tovorne žičnice na goro neprecenljivo prostovoljno delo članov društva in domačinov. Ti že od ustanovitvenega leta dalje sledijo gorečemu gorniku in vzorniku Ivanu Anderletu, ki je z bogatimi organizacijskimi sposobnostmi in optimizmom znal navdušiti staro in mlado.

Jubilej je tudi izziv, kako doseženo razvijati, nadgraditi in se prilagajati standardom sodobnega časa. Planinci prepoznavajo te potrebe in v duhu Anderletovega sporočila še naprej podarjajo svoj prosti čas temu plemenitemu cilju.

Z lepoto pesmi in fotografije sta večer polepšala MPZ Ivan Laharnar Šentviška planota in ljubitelj narave, gora, gorski reševalec in fotograf Miljko Lesjak. Povezovalnim besedam je dala pomen Tjaša Jurman.

Olga Zgaga

https://www.pzs.si/novice.php?pid=12212 7. 12. 2021