PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 6. december 2017, ob 8.30 uri

Razpisa za mesto selektorja članske in selektorja mladinske reprezentance

Izvršni odbor Komisije za športno plezanje objavlja razpis za mesto selektorja članske in selektorja mladinske reprezentance za obdobje 2018-2021.
Prijave naj kandidati pošljejo na naslov: PZS, Komisija za športno plezanje, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, kopijo prijave pa na  sportno.plezanje@pzs.si.

Rok za oddajo prijav je 20. december 2017.

Kandidati naj v prijavi navedejo:

  • osebne podatke,
  • šolsko izobrazbo,
  • pridobljene strokovne nazive športnega plezanja,
  • osebne športno plezalne,
  • tekmovalne in trenerske reference,
  • dosedanje izkušnje pri delu z mladimi in pri vodenju ekip ter okvirni program dela z reprezentanco (pogled na delo selektorja, okvirni program in cilji za obdobje 2018-2021, izdelan na podlagi Poslovnika o delu slovenskih reprezentanc). 

Poleg strokovnega znanja se od kandidatov pričakuje znanje angleškega jezika.

Dela in naloge, ki jih je potrebno opravljati kot članski selektor so določena v Poslovniku o delu slovenskih reprezentanc v športnem plezanju.

IO KŠP bo v roku 15 dni po prejemu vlog povabil na razgovor kandidate, ki bodo izbrani v ožji izbor. Izbrani kandidat bo za opravljanje dela selektorja s PZS sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

https://www.pzs.si/novice.php?pid=12237 20. 10. 2018