PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 19. december 2017, ob 8.35 uri

Stopimo skupaj - namenimo del dohodnine planinstvu

Planinke in planinci, ljubitelji gora, izkoristimo možnost in NAMENIMO DEL DOHODNINE NAŠIM GORAM, NE DA BI NAS TO KAJ STALO! Namenimo del dohodnine za varnejšo in urejeno Slovensko planinsko pot od Maribora do Debelega rtiča. Vaša odločitev, ki velja za davčno tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja nobene finančne obremenitve. Za leto 2017 lahko svojo odločitev izkoristite najkasneje do 31. decembra 2017.
Planinstvo je ena najbolj množičnih dejavnosti v Sloveniji, ki v organizirani obliki temelji na prostovoljstvu. Hkrati je tudi dejavnost v javnem interesu, saj lahko vsi obiskovalci gora:

Ravno zaradi odprtosti planinske organizacije do vseh ljubiteljev gora imajo planinska zveza in veliko planinskih društev status organizacije, ki deluje v javnem interesu, zato so posledično upravičenci do sredstev z naslova dohodnine. Zavezanci za dohodnino lahko namreč 0,5 odstotka odmerjene dohodnine namesto v proračun namenite eni ali več organizacijam. Okoli polovice dohodninskih zavezancev te možnosti še ni izkoristilo.


Vi ste zagotovo med prvimi, ki se zavedate in tudi sami občutite pozitivno naravnanost in družbeno koristnost planinstva, zato vas vabim, da del dohodnine namenite Planinski zvezi Slovenije in/ali kateremu od planinskih društev.

Planinska zveza Slovenije je v letu 2017 s pridobljenimi sredstvi sofinancirala obnovo planinskih poti na Ponce, Olševo, Bavški Grintavec, Tursko goro, od Velega polja prek Konjskega sedla in Hanzovo pot na Prisank ter sofinancirala vzdrževanje mnogih drugih planinskih poti. Tudi v letu 2018 bomo ta sredstva v celoti namenili za vzdrževanje planinskih poti.

Stopimo v dolini skupaj tisti, ki se srečujemo na planinskih poteh in ki se zavedamo koristnosti dejavnosti planinske organizacije! Namenimo ji del sredstev, ki bi sicer pripadel državnemu proračunu. Finančni upravi (FURS) sporočimo svojo odločitev do 31. decembra letos.

Vaša odločitev, ki velja za davčno tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja nobene finančne obremenitve. Z njo le del sredstev, ki bi sicer pripadel državnemu proračunu, usmerite v dejavnost, s katero se ukvarjate tudi sami. Če jo želite uveljaviti že v tem letu, morate to finančni upravi RS sporočiti najkasneje do 31. decembra 2017 na enega od naslednjih načinov:
  • preko spletne strani eDavki (od decembra 2017 je mogoča registracija v sistem eDavki brez certifikata oz. zgolj z vnosom svojega imena in priimka, elektronskega naslova, davčne številke ter kot varnostni identifikator še številko informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto),
  • pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu,
  • z izpolnitvijo predizpolnjenega obrazca, ki ga posredujete na naslov vašega davčnega urada.
 
Hvala vsem, ki se boste odzvali temu vabilu, in hvala vam, ki ste morda to možnost na predlagani način izkoriščali že do zdaj.

Bojan Rotovnik,
predsednik Planinske zveze Slovenije,

---------------------------------------------------------------------------------

OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE

Na predizpolnjenem obrazcu vnesite svoje podatke, izberite pristojni davčni urad, vnesite delež, ki ga namenjate PZS (davčna številka PZS je že vnesena ...), obrazec natisnite in nato lahko iz seznama ostalih upravičencev dopišete enega ali več planinskih društev s pripadajočo davčno številko in pripadajočim deležem dohodnine, ki ga upravičencu namenjate.

Posameznemu upravičencu lahko namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine. V primeru, da izberete več upravičencev, seštevek posamičnih deležev zanje v obrazcu ne sme presegati 0,5 %.

Natisnjen in podpisan obrazec pošljite ali odnesite na svoj davčni urad. Da bo FURS vašo zahtevo upošteval že v dohodninski odločbi za 2015, morate to storiti najkasneje do 31. decembra 2017. Namenitev dela dohodnine lahko uredite tudi brez tiskanja obrazca in pošiljanja na Finančno upravo RS, in sicer elektronsko preko e-davkov.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se že ali se še boste odločili, da del dohodnine namenite slovenskemu planinstvu!
---------------------------------------------------------------------------------

>>> SEZNAM planinskih društev, ki so upravičena do sredstev iz dohodnine
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12272 18. 7. 2024