PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 12. januar 2018, ob 7. uri

Sklic 19. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije

V četrtek, 25. januarja 2018, ob 16.30, bo v novih prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30 a, Ljubljana, 19. seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije v tem mandatnem obdobju. Sklicatelj: predsednik PZS Bojan Rotovnik.
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
 
S K L I C U J E M
 
19. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 25. januarja 2018, ob 16:30,

Ob 16:00 vabljeni na ogled novih prostorov PZS.

Uvodna vsebina seje bo predstavitev GIZ pohodništvo in kolesarjenje in svečan podpis dogovora o sodelovanju.

Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 18. seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko, Bojan Rotovnik, Miro Eržen)
 3. Predstavitev in imenovanje novih selektorjev za obe reprezentanci v športnem plezanju (Aleš Pirc)
 4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2018 (Bojan Rotovnik, Matej Planko, Urša Mali)
 5. Poročilo volilne komisije PZS (Antonija Valenčič)
 6. Postopki sprememb in dopolnitev Statuta PZS (Borut Vukovič)
 7. PUS Bavšica (Uroš Kuzman, Vanja Blažica)
 8. Informacija o obiskih planinskih koč v letih 2012 - 2017 (Bojan Rotovnik, Janko Rabič, Dušan Prašnikar)
 9. Prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti (Igor Oprešnik)
 10. Planinski vestnik (Vladimir Habjan)
 11. Sprejem novih društev v PZS (Matej Planko, Damjan Omerzu)
 12. Tematike komisij in odborov (načelniki komisij in vodje odborov)
 13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
 14. Razno - prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda
Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar (01) 434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si.Bojan Rotovnik,predsednik PZS

Priloge:
PDF Vabilo
PDF Gradivo
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12307 19. 12. 2018