PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 14. februar 2018, ob 14. uri

Razpis za zbiranje ponudb za najem Planinskega doma na Kalu

Planinsko društvo Hrastnik na podlagi sklepa Upravnega odbora, z dne 7. februarja 2018, objavlja razpis za zbiranje ponudb za najem Planinskega doma na Kalu.
Na razpis Planinskega društva Hrastnik za najem Planinskega doma na Kalu se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika PZS o planinskih kočah in pogoje za udeležbo na razpisu, ki so na voljo na sedežu društva vsako sredo v času uradnih ur (med 18. in 19. uro), oziroma na spletni strani društva.

Splošni pogoji razpisa:
  • poznavanje HACCP sistema,
  • poznavanje dela z blagajno in internetom,
  • poznavanje skladiščne evidence materiala,
  • poznavanje kulinaričnih spretnosti,
  • tovrstne delovne izkušnje,
  • znanje hišnih opravil,
  • poznavanje okoliških gora in poti,
  • ljubitelj gora, prijaznost do gostov,
  • sodelovanje z vodstvom društva,
  • zaželjeno osnovno znanje tujih jezikov.

Pisno vlogo z osebno predstavitvijo, obvezne priloge k razpisu, opis dosedanjih izkušenj in strategijo v zvezi z delom in razvojem koče pošljite v zaprti kuverti na poštni naslov društva s pripisom »za razpisno komisijo«. Rok za oddajo prijave je 17. marec 2018.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in bodo pravočasno oddali prijavo, bodo po izboru razpisne komisije povabljeni na razgovor. Prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki bo ob izpolnjevanju razpisnih pogojev pripravljen prevzeti najem doma za daljši čas. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba in sicer od 1. julija 2018 dalje za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do 7. aprila 2018.

Ogled doma je v dogovoru s sedanjim najemnikom možen vsak dan v njenem obratovalnem času (koča je zaprta ob ponedeljkih). Za ogled koče prosimo za predhodno najavo pri predsedniku društva.

Dodatne informacije: Vojko Zupančič, predsednik PD Hrastnik, 041 878 324
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12382 19. 7. 2024