PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 8. marec 2018, ob 8. uri

Zbor turnih kolesarjev

Komisija za turno kolesarstvo PZS na podlagi 3. člena Pravilnika KTK sklicuje redni Zbor turnih kolesarjev.
Komisija za turno kolesarstvo PZS na podlagi 3. člena Pravilnika KTK sklicuje

REDNI ZBOR TURNIH KOLESARJEV

ki bo v četrtek, 29. marca 2018 v prostorih PZS, Ob železnici 30a v Ljubljani s pričetkom ob 17. uri.


Dnevni red:
 1. Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure)
 2. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev
 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
 4. Pozdravi vabljenih
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2017-marec 2018), razprava o poročilu
 7. Razrešnica organom KTK in volitve novega načelnika in članov Izvršnega odbora KTK
 8. Predstavitev programa komisije za leto 2018, razprava o programu
 9. Organizacija turnokolesarskega tabora
 10. Turnokolesarska pot Karavanke
 11. Razno

Po zaključenem zboru bo za udeležence zbora pripravljena priložnostna pogostitev.

Glasovalno pravico na Zboru turnih kolesarjev imajo predstavniki odsekov, ki gojijo turno kolesarstvo in ki so na podlagi poslanih poročil obnovili članstvo v Komisiji za turno kolesarstvo. Na Zbor so vabljeni tudi vsi registrirani turnokolesarski vodniki in pripravniki PZS.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Načelnik KTK PZS,
Jože Rovan

Priloge:
DOC Pooblastilo delegatu Zbora turnih kolesarjev
PDF Poročilo KTK PZS 2017
PDF Podrobni program KTK PZS 2018
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12445 17. 8. 2022