PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 12. marec 2018, ob 9.25 uri

Policija in Planinska zveza Slovenije podpisali letni načrt dela

V. d. generalnega direktorja policije Simon Velički in predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik sta v četrtek, 8. marca, podpisala vsakoletni načrt skupnih aktivnosti policije in planinske zveze. Ob tej priložnosti sta obnovila tudi sporazum o sodelovanju.
Policija in planinska zveza bosta v okviru novo podpisanega sporazuma, ki velja za nedoločen čas, sodelovala pri vzdrževanju in obnovi planinske infrastrukture, organizaciji skupnih strokovnih usposabljanj in posvetov, izmenjavi informacij o razmerah v gorah, testiranjih gorniške opreme, sodelovali bosta tudi na področju radijskih komunikacij, pri pripravi Nacionalnega programa varnosti v gorah, skupnih preventivnih in promocijskih aktivnostih itd.

policija_pzs_2018_velicki_rotovnik_foto_nina_djordjevic
V. d. generalnega direktorja policije Simon Velički in predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik po podpisu načrta dela za leto 2018 (foto Nina Djordjević)

V okviru letošnjega načrta dela policija in planinska zveza načrtujeta sodelovanje pri obnovi in nadelavi planinskih poti za večjo varnost obiskovalcev gora, še posebej na težko dostopnih terenih. V načrtu je tudi skupna priprava informativnih zgibank ali obvestilnih tabel s preventivno vsebino, sestava skupnih patrulj, tudi z gorsko reševalno zvezo, oz. skupno svetovanje in opozarjanje pohodnikov na nevarnosti. Policija in planinska zveza si bosta prizadevali tudi za izmenjavo statističnih podatkov in drugih informacij, ki bodo podlaga za načrtovanje učinkovitih aktivnosti za večjo varnost v gorah.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12452 16. 12. 2018