PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 16. marec 2018, ob 14. uri

3. april - rok oddaje letnega poročila za AJPES

Opozarjamo na bližajoči se rok oddaje poročila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES.

Marec je za društva naporen mesec, saj je potrebno pripraviti vse potrebno za oddajo letnega poročila na AJPES. Poročilo lahko oddate kar preko spleta, navodila in vse ostalo najdete na spletni strani 
www.ajpes.si.

Rok za oddajo poročila je torek, 3. april 2018.Društva, vpisana v razvid prostovoljskih organizacij, morajo oddati tudi skupno poročilo o opravljenih prostovoljskih urah, društva s statusom delovanja v javnem interesu pa tudi poročilo o delu v preteklem letu, ki ga posredujejo na pristojno ministrstvo. Poročilo lahko oddate preko elektronske pošte. Obrazce in navodila najdete na spletni strani www.mizs.gov.si (glejte točko 5).

Rok za oddajo poročila je sobota, 31. marec 2018.


https://www.pzs.si/novice.php?pid=12464 12. 12. 2019