PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 13. april 2018, ob 13.30 uri

Komisija za turno kolesarstvo PZS z novim vodstvom

29. marca 2018 je v novih prostorih Planinske zveze Slovenije v Ljubljani potekal vsakoletni redni zbor načelnikov Komisije za turno kolesarstvo PZS, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo komisije pod načelništvom Atile Armentana.
Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih poteh, z željo po doživljanju narave in s športnimi motivi. Med dejavnosti PZS je bilo uvrščeno leta 2007. Najpomembnejši nalogi Komisije za turno kolesarstvo sta usmerjanje dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varstvu narave ter izobraževanje turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov. Leta 2014 se je KTK na Zboru turnih kolesarjev preoblikovala v komisijo z zborom, oblikovan je bil Izvršni odbor in Strokovni odbor, za posebne naloge pa projektne skupine. V planinskih društvih so turni kolesarji organizirani na dva načina: v turnokolesarskih odsekih ali v okviru dejavnosti drugih odsekov. Organizirano turnokolesarsko dejavnost ima okoli 40 planinskih društev, 28 PD je poslalo poročilo o dejavnosti za leto 2017. V letu 2017 smo praznovali 10. obletnica delovanja KTK.

ktk_zbor_2018_foto_tomaz_lampelj
Zbor načelnikov Komisije za turno kolesarstvo PZS (foto Tomaž Lampelj)

Bojan Rotovnik, predsednik PZS, je izpostavil 125-letnico delovanja ter poudaril pomen novih prostorov Planinske zveze Slovenije, ki ne bodo služili samo sedežu strokovne službe, ampak da bi postali dom slovenskih planincev z različnimi vsebinami. Turno kolesarjenje je najmlajša dejavnost v okviru PZS. Motor vsebine je bil in je Jože Rovan, vodstvo PZS ves čas poskuša pomagati pri razvoju dejavnosti, kot krono pa lahko izpostavimo Slovensko turnokolesarsko pot (STKP), ki je dokaz, da se s sodelovanjem in voljo lahko tudi na področju turnega kolesarjenja marsikaj uredi. Zahvalil se je vsem, ki delajo na področju turnega kolesarstva za prispevek, strpnost in razvoj. Raven komunikacije je na visoki ravni. Izpostavil je Rovanov prispevek in se mu zahvalil za vso opravljeno delo v njegovem 10-letnem mandatu.

ktk_zbor_rovan_foto_tomaz_lampelj
Jože Rovan je KTK PZS vodil vse od ustanovitve leta 2007, je tudi idejni oče Slovenske turnokolesarske poti. (foto Tomaž Lampelj)

Dosedanjega načelnika Komisije za turno kolesarstvo PZS Jožeta Rovana je nasledil Atila Armentano. Novi načelnik IO KTK je na kratko predstavil svoje dosedanje delo. Izpostavil je vsebino in motive za ustanovitev turnokolesarskega odseka v Kranju, ki je bil eden prvih v Sloveniji. V Kranju so kot prvi začeli tudi turnokolesarsko šolo po vzoru alpinistične šole. Po njegovem mnenju je PZS največja institucija, ki lahko v Sloveniji kaj premakne na področju turizma, kolesarjenja ... Mandat bo temeljil na temeljih dosedanjega usposabljanja, poskušali ga bodo še razširiti na širši krog interesentov in vplivati na spremembo zakonodaje, ki naj bi bila ne samo kolesarjem prijazna, ampak pravilna in sprejemljivo umeščena v okolje, skrbeli bodo za promocijo SKTP. Načelnike je pozval, da podajo svoje ideje.

ktk_zbor_rotovnik_armentano_foto_tomaz_lampelj
Predsednik PZS Bojan Rotovnik čestita novemu načelniku KTK PZS Atili Armentanu. (foto Tomaž Lampelj)

Na zboru je bilo izvoljeno novo vodstvo IO Komisije za turno kolesarstvo PZS. Načelništvo je prevzel Atila Armentano (PD Kranj). Pri vodenju pa mu bodo pomagali Tomaž Lampelj (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Tomaž Penko (PD Postojna), Karmen Razlag (PD Jakoba Aljaža), Marjan Pučnik (PD Ruše), Boštjan Golež (PD Dramlje), Matija Klanjšček (PD Logatec), Uroš Ribič (PD Tržič) in Franci Razpet (PD Zagorje).

Matjaž Šerkezi
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12514 16. 8. 2022