PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 13. april 2018, ob 11. uri

PD Škofja Loka išče oskrbnika za kočo na Blegošu

Prednost imajo zakonski pari, ki imajo izkušnje v gostinstvu, poslovanju v planinskih objektih in si sami zagotovijo dodatno pomoč ob povečanem obisku ob vikendih in praznikih.
Od kandidatov pričakujemo:
  • kakovostno pripravo jedil in okrepčil za obiskovalce koče,
  • solidno postrežbo gostov,
  • prijazen odnos do vseh obiskovalcev,
  • vzdrževanje reda, čistoče in gospodarno upravljanje koče in njene okolice,
  • poslovanje, skladno z zakonodajo,
  • dobro sodelovanje s pristojnimi organi društva.Vloge z osebno predstavitvijo, opisom dosedanjih del in svojih delovnih sposobnosti v kuhanju in strežbi pošljite na naslov Planinsko društvo Škofja Loka, Kapucinski trg 13, 4220 Škofja Loka, s pripisom PRIJAVA - NE ODPIRAJ. Ponudbe sprejemamo 15 dni od objave oz. zasedbe objavljene potrebe.Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so pravočasno oddali prijavo, bodo po izboru razpisne komisije povabljeni na razgovor.

Razpisna komisija bo pri izbiri in povabilu na razgovor dala prednost kandidatom, ki imajo izkušnje pri oskrbovanju planinskih koč, imajo gostinsko izobrazbo in imajo kraj bivanja čim bliže koči.

PD z izbranim kandidatom sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za dobo 12 mesecev, ki se lahko podaljša, če se delo opravlja skladno s pričakovanji. Delo se prične opravljati s 1. septembrom 2018 oz. po dogovoru. Plačilo pogodbenih obveznosti se opravlja mesečno, na podlagi izdanega računa in ustvarjenega prometa. Bivanje je za čas veljavnosti pogodbe zagotovljeno v koči.

Podrobnejše informacije o pogojih dela, dolžnostih in pravicah lahko dobite osebno na Planinskem društvu Škofja Loka, na tel. (04) 512 06 67, vsak delovni dan od 9. do 13. ure ali na spletni strani www.pd-skofjaloka.com.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=12518 19. 1. 2021