PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 22. maj 2018, ob 11. uri

Delovna skupina Planinstvo za invalide/OPP prejela priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih

Šmarje pri Jelšah je letos gostilo otvoritveno slovesnost Tedna vseživljenjskega učenja (TVU). Na otvoritvi so podelili tudi priznanja trem posameznicam Emiliji Erberžnik, Minki Kočevar, Darji Smrkolj, občini Ajdovščini in delovni skupini Planinstvo za invalide/OPP - PIN). Slovesnost je res navdušila in s seboj prinesla možnosti za nova znanja.
Tudi PZS je povezana z učenjem in sodeluje v Tedna vseživljenjskega učenja z akcijo Planinstvo kot način življenja z osrednjo prireditvijo Dan slovenskih planinskih doživetij na Rogli, 16. junija 2018.

Andragoški center Slovenije je slogan Slovenija učeča se dežela dobesedno vpletel v slovesnost, ki je bila odeta s pozornostmi, priznanju dobrega dela, razvoju posameznika, pomenu in vrednosti znanja. Presenetilo je, kako radovednost in želja po znanju pritegne tudi tiste, ki v šolskih leti niso bili naklonjeni zbiranju znanja.

S pripravljenim portretom so poudarili bistvo, pokazali na pomembnost sprememb, ki jih je delovna skupina naredila. Priložnost videti lastno delovanje skozi perspektivo portreta - perspektivo drugega je enkratna. Tako je zabeleženo, kaj vse smo omogočili, koliko meja smo prestopili, koliko razumevanja stkali, kako nas vidijo drugi, pohodniki, strokovni sodelavci in javnost. Ponosno stojimo in vemo, da je naš vpliv mnogo večji in močnejši na posameznike in družbo, kot si lahko predstavljamo in kot nam nekateri priznajo.

pin_pzs_priznanje_promocija_ucenja_in_znanja_odraslih_2018_foto_marko_samec_2

Delovno skupino Planinstvo za invalide/OPP sestavljajo Tjaša Filipčič, Marjeta Čič, Jana Čander, Franc Gričar, Irena Lamovec, Jurček Nowakk, Lidija Slatner, Maja Bobnar, Magdalena Strmšek Buh, Igor Oprešnik, Barbara Bajcer, Boro Štrumbelj in Tanja Princes.

Ob pogledu, kaj vse je PIN naredila, dosegla in presegla na vseh področjih je res veliko, pionirsko in za marsikoga nedojemljivo. Zamislimo se in si vzamemo trenutek zaužiti to obilje znanja, ki nas obdaja. Moč prostranosti postorjenega, doseženega in doživetega ima velik naboj.
Največ znanja in učenja namenjamo iskanju učinkovitih načinov predajanja znanja na strokovne delavce, pohodnike in družbo.

Znanje se nas dotika vsepovsod in na različne načine. Napisan Priročnik in planinec, sestavljen Dnevnik in planinec, izvedeno pilotno in redno usposabljanje planinstvo za invalide/OPP, izpeljani pohodi, veliko lepih toplih trenutkov in doživetij invalidov/OPP, ki jih še niso imeli in je to za njih prvič. Prvič v hribe, prvič sami, prvič na sneg z invalidskim vozičkom v hribih, prvič z gondolo, prvič na tako številčnem pohodu in prvič dosežen vrh. Ta prvič vsebuje veliko čustveno komponento, ki jo lahko v celoti zajamemo in vidimo, samo ko smo zraven, ko imamo priložnost videti navdušenje, žar v očeh in velik ponos.
Pohodniki so videli, da tudi drugi invalidi/OPP uživajo, četudi na vozičkih, kar je velikega pomena pri razumevanju in gojenju empatije. Strokovni delavci so pridobili prve izkušnje z invalidi/OPP, ki so jim odprle percepcijo, da invalidi/OPP zmorejo in zmorejo veliko, več kot jim priznamo. Za tiste z izkušnjami pa so aktivnosti pomenile nadgradnjo le-teh.

Vtisi ob tako slavnostnem prejemu priznanja in pozitivnosti vseh prejemnikov, ki so žareli od elana, so lepi, prijetni, prekrasni. Ponujajo umirjenost, priložnost za pregled tako uspešnega dela in obilo navdihujočih trenutkov, ki nam bodo še lep čas zagonsko čtivo.

Zapisala Marjeta in Jurček

Foto: Marko Samec
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12598 22. 7. 2024