PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 1. junij 2018, ob 8.35 uri

Prva seja novoizvoljenega upravnega odbora PZS

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na prvi seji v mandatnem obdobju 2018–2022 sestal 31. maja 2018 na sedežu PZS v Ljubljani. Posvetil se je tekočim aktivnostim, imenovanjem in ugotovitvenim sklepom ter tematikam s področja planinskih poti, planinskega gospodarstva, alpinizma in turnega kolesarjenja.
Upravni odbor PZS v mandatnem obdobju 2018–2022 sestavljajo predsednik Jože Rovan, podpredsedniki Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek, na skupščini PZS izvoljeni člani UO PZS Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton Progar ter predsedniki MDO PD, izvoljeni na sestankih MDO PD pred skupščino: Igor Oprešnik (MDO Podravja), Jože Prah (MDO Zasavja), Mirko Tovšak (MDO Koroške), Štefan Kozak (MDO Pomurja), France Benedik (MDO Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO Posočja), Jurček Nowakk (MDO Kamniško-bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO), Marinka Koželj Stepic (MDO Ljubljane), Miro Mlinar (MDO Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO Dolenjske in Bele krajine). Na prvi seji so bili vsi člani UO oz. njihovi namestniki.

UO PZS je na predlog predsednika PZS izdal soglasje k imenovanju Mateja Planka za generalnega sekretarja PZS ter imenoval Odbor za usposabljanje in preventivo PZS v sestavi: Uroš Kuzman (PD Velenje), Franc Kadiš (PD Dravograd), Nejc Pozvek (Posavski alpinistični klub), Matevž Bizjak (PD Rašica), Sandi Kelnerič (PD Onger Trzin), Tadej Debevec (PD Rašica). Prav tako je UO imenoval Odbor za članstvo PZS v sestavi: Tone Jesenko (PD Brežice), Aldo Zubin (OPD Koper), Bojan Brezovar (PD Polet Šentrupert), Irena Pečavar Čarman (PD LPP), Damjana Čadež (PD Cerkno) in Matej Kortnik (PD Šoštanj).

1_seja_uo_pzs_2_foto_manca_cujez
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2018–2022 (foto Manca Čujež)

Odbor za založništvo in informiranje PZS je bil imenovan v sestavi: Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Žarko Rovščak (PD Tolmin), Slavica Tovšak (PD Jakob Aljaž), Dušan Petrovič (PD Domžale) in Jožef Bobovnik (PD Fram). Odbor Planinstvo za invalide/OPP bo deloval v sestavi: Jurček Nowakk (PD Moravče), Maja Bobnar, Marjeta Čič (PD Moravče), Tjaša Filipčič, Igor Oprešnik (KPD Hej, gremo naprej) in Lidija Slatner. Odbor za pravne zadeve PZS je bil imenovan v sestavi: Borut Vukovič (PD Pohodnik Novo mesto), Zdenka Pešec (PD Laško), Darko Bukovinski (PD Brežice), Jože Melanšek (PD Velenje) in Mihael Kresnik (PD Dovje-Mojstrana).

UO PZS je imenoval tudi Raziskovalno skupino PZS v sestavi: Peter Mikša (PK Rogaška Slatina), Nejc Pozvek (Posavski AK), Irena Mrak (PD Križe), Matija Zorn (PD LJ Matica), Tadej Debevec (PD Rašica), Herman Berčič (PD Domžale), ter predstavnike v Odboru Gore in varnost: Martin Šolar (PD Bohinjska Bistrica), Miha Pavšek (PD Onger Trzin) in Jožef Bobovnik (PD Fram).

Člani UO so se seznanili s predstavniki PZS v mednarodnih in sorodnih organizacijah. Predstavniki PZS v domačih organizacijah so: Miro Eržen v svetu Triglavskega narodnega parka, Bojan Rotovnik član IO Olimpijskega komiteja Slovenije, Matej Ogorevc in Barbara Bajcer predstavnika MK PZS v Mladinskem svetu Slovenije, Franc Kadiš predstavnik PZS v Katedri za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Danilo Sbrizaj in Uroš Vidovič predstavnika v Komisiji za evropske pešpoti ter Andrej Brvar v nadzornem odboru Ustanove Avgusta Delavca.

1_seja_uo_pzs_foto_manca_cujez
Prva seja novoizvoljenega upravnega odbora PZS na sedežu PZS v Ljubljani (foto Manca Čujež)

Predstavniki PZS v Mednarodni zvezi planinskih organizacij (UIAA) so Matjaž Šerkezi (Gorniška komisija), Andrej Pečjak (Komisija za ledno plezanje), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Damjan Omerzu (Pravna komisija), Irena Mrak (Komisija za varstvo narave), Tomaž Goslar (Zdravniška komisija). Predstavnik PZS v Evropskem združenju planinskih organizacij (EUMA) je Bojan Rotovnik, podpredsednik EUMA, ki je tudi član izvršnega odbora Združenja planinskih organizacij Balkana (BMU). Predstavniki PZS v Združenju planinskih organizacij alpskega loka (CAA) so Miro Eržen (Komisija za koče in poti), Klemen Medja, namestnik Franc Kadiš (Komisija za planinske športe, usposabljanje in varnost) ter Irena Mrak (Komisija za varstvo narave in urejanje alpskega prostora), predstavnica v programskem svetu PUS Bavšica je Vanja Blažica (PD Ajdovščina).

Za člana uprave Ustanove Sklad Okrešelj za mandat 2018–2022 je UO imenoval Martina Šolarja (PD Bohinjska Bistrica, podpredsednika PZS), razrešil je predstavnika PZS v KEUPS Danila Sbrizaja (PD LPP) in za predstavnico PZS v KEUPS imenoval Lilijano Uršič (OPD Koper) ter razrešil predstavnika PZS v Katedri za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi Fakultete za šport Univerze v Ljubljani Franca Kadiša (PD Dravograd) in imenoval Uroša Kuzmana (PD Velenje).

V nadaljevanju je UO za vodjo Strokovnega odbora za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti PZS imenoval Romana Ponebška (PD Litija in podpredsednik PZS) in pooblastil Komisijo za planinske poti, Komisijo za varstvo gorske narave in Komisijo za turno kolesarstvo, da v strokovni odbor imenujejo po enega člana. Zbrani so tudi pooblastili predsedstvo PZS, da imenuje praporščaka PZS in njegovega namestnika.

1_seja_uo_pzs_3_foto_manca_cujez
Številčna udeležba na uvodni seji novega upravnega odbora PZS (foto Manca Čujež)

Upravni odbor PZS je potrdil rebalans proračuna PZS za leto 2018 v predlagani obliki. Podano je bilo soglasje k vodstvu Komisije za planinske poti PZS v sestavi: načelnik Bogdan Seliger (PD Horjul) in člani Jurij Videc (PD Laško), Stanislav Vidovič (PD Kočevje), Uroš Vidovič ( PD Ptuj), Lilijana Uršič (OPD Koper) in Bojan Završnik (PD Završnica). UO prav tako soglaša, da PD Cerknica odpre in je skrbnik novega odseka lahke planinske poti Selšček–Goli vrh S, da PD Krka Novo mesto opusti odseka planinskih poti Logarjev kogel Z–Logarjev kogel JV in Žaga Rog–Veliki Rog, da PD Ribnica opusti odsek poti Motel Jasnica Z–Krenov laz, da PD Trebnje opusti odsek planinske poti Čatež–Velika Loka, da PD Kranj odpre in je skrbnik novega odseka lahkih planinskih poti Nemilje–Jamnik in Jamnik–Bela Peč in da opusti odsek planinske poti Nemilje–Zabrekve S in namesto njega vzpostavi novo pot Nemilje–Prevoje. Člani UO so potrdili izbris Koče na Klopnem vrhu iz registra planinskih objektov.

Podano je bilo soglasje k vodstvu Komisije za alpinizem PZS v sestavi: načelnik Peter Bajec (AO Železničar Ljubljana), namestnik načelnika Oto Žan (AO Radovljica), in člani Matic Košir (AO Jesenice), Blaž Navršnik (AO TAM), Jasna Pečjak (AO Domžale), Miha Habjan (Akademski AO), Nejc Pozvek (Posavski AO) in usposabljanja Alen Marinović; prav tako soglasje k vodstvu Komisije za turno kolesarstvo PZS v sestavi: načelnik Atila Armentano (PD Kranj) in člani Tomaž Lampelj (PD Pošte in Telekoma), Tomaž Penko (PD Postojna), Karmen Razlag (PD Jakoba Aljaža), Marjan Pučnik-Maac (PD Ruše), Boštjan Golež (PD Dramlje), Matija Klajnšček (PD Dramlje), Uroš Ribič (PD Tržič), Franci Razpet (PD Zagorje ob Savi). Informacija o zboru športnih plezalcev je podal načelnik Komisije za športno plezanje Aleš Pirc.

Sprejeti so bili datumi osrednjih prireditev v letu 2019: Skupščina PZS bo 13. aprila, Dan slovenskih planinskih doživetij 15. junija in podelitev najvišjih priznanj PZS 7. decembra.

Naslednji redni seji UO PZS bosta 20. septembra in 15. novembra 2018.

Manca Čujež
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12626 16. 7. 2024