PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 4. junij 2018, ob 14. uri

Srečanje planincev Dolenjske in Bele krajine na Mirni gori

Pri planinskem domu na Mirni gori je bilo v soboto, 26. maja 2018, v organizaciji Planinskega društva Črnomelj, 4. tradicionalno srečanju planincev Dolenjske in Bele krajine.
Meddruštveni odbor planinskih društev (MDO PD) Dolenjske in Bele krajine je z dvanajstimi društvi (PD Krka Novo mesto, PD Črnomelj, PD Kočevje, PD Trebnje, PD Metlika, PK Novo mesto, PD Šentjernej, PD Semič, PD Pohodnik Novo mesto, PD Polom Kostanjevica na Krki, PD Polet Šentrupert ter Pohodniško društvo Novo mesto), ki so združena v njem, eden manjših. Ob koncu leta 2017 je bilo skupno število članov 2.410. Geografsko MDO PD Dolenjske in Bele krajine združuje društva in klub s skoraj celotnega območja porečja reke Krke, Raduljskega hribovja, Mirenske doline, Krškega gričevja, Dolenjskega podolja, Suhe krajine, Kočevskega, Bele krajine. Najvišji vrh na omenjenem območju je Goteniški Snežnik s 1289 m.

mdo_pd_dolenjske_bele_krajine_srecanje_2018_foto_arhiv_pd_crnomelj__1_

Srečanja planincev Dolenjske in Bele krajine se je udeležilo več kot 200 planincev in drugih ljubiteljev narave. Peš jih je največ prišlo s Planine po gozdni učni poti, z Vrčic čez Blatnik in vas Škrilj, z Gač, iz Črnomlja čez Rodine, iz Semiča, s Koprivnika in iz Metlike. Semiški in metliški planinci so se tudi peš vrnili domov.

Predsednik PD Črnomelj Peter Dichlberger je predstavil PD Črnomelj in Planinski dom na Mirni gori. Prisotne so nagovorili tudi predsednik MDO Dolenjske in Bele krajine Rudolf Skobe, podpredsednik PZS Roman Ponebšek in županja občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič, tudi članica PD Črnomelj.

Ob 11. uri je bil pred planinskim domom kulturni program, ki ga je povezovala Jerca Jerman. Nastopili so: osnovnošolki Sara Bahor in Katja Pezdirec, ki sta igrali na tamburici, Nik Vrščaj je zapel in zaigral na kitaro, mladinci folklorne skupine Dragatuš so zaplesali dva spleta belokranjskih plesov, družina Kmetič je pripravila glasbeni recital na temo, kako je Mirna gora dobila ime, Urška Jakobčič je ob spremljavi Zdravka Kuniča in Damjana Gregoriča zapela nekaj pesmi.

Po jutranji megli se je planinsko druženje ob glasbi in s plesom nadaljevalo v lepem sončnem vremenu.

mdo_pd_dolenjske_bele_krajine_srecanje_2018_foto_arhiv_pd_crnomelj__3_

Naslednje leto, 25. maja 2019, se dobimo na Debencu na že 5. srečanju planincev Dolenjske in Bele krajine na Mirni gori v organizaciji PD Trebnje.

Janez Jerman

Foto: Stane Poljak, Janez in Sonja Jerman

https://www.pzs.si/novice.php?pid=12628 16. 10. 2021