PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 19. junij 2018, ob 14.30 uri

Srečanje uredništev revij Hrvatski planinar in Planinski vestnik

Na sedežu Planinske zveze Hrvaške v Zagrebu smo se 28. maja srečali predstavniki uredništev revij Planinski vestnik (PV) in Hrvatski planinar (HP) z namenom, da po dveh letih od zadnjega srečanja uredništev v Ljubljani pogledamo, kako smo napredovali, kaj od sklenjenega naredili, si izmenjali nove izkušnje ter zagnano krenili novim izzivom naproti.
Srečanja se je udeležilo devet predstavnikov revije Hrvatski planinar (glavni in odgovorni urednik Alan Čaplar, Ivan Hapač, Krunoslav Milas, Vlado Božić, Faruk Islamović, Damir Šantek, Željko Poljak, Darko Grundler, Darko Berljak) in pet članov uredništva Planinskega vestnika (odgovorni urednik Vladimir Habjan, Irena Mušič Habjan, Dušan Škodič, Mire Steinbuch, Zdenka Mihelič). Urednik HP Alan Čaplar je predstavil revijo, ob tem pa izpostavil, da HP letos praznuje sto dvajset let. Prva številka je izšla namreč 1. junija 1898, vzornik tako po vsebini kot obliki ji je bil naš Planinski vestnik. Do sedaj so imeli deset urednikov, najdlje je bil urednik Željko Poljak (dvainštirideset let - v jugovzhodni Evropi je to najdaljši uredniški staž), ki s HP še vedno sodeluje kot lektor, korektor in pisec, kot urednik pa je sodeloval tudi s Planinskim vestnikom in njegovim urednikom Tinetom Orlom.

Zadnja leta izhaja HP kot mesečnik, prej kot dvomesečnik. Do zdaj je bilo objavljenih 868 zvezkov, 34800 strani, več kot milijon prispevkov, digitalizacijo vseh številk je financirala HPS.

pv_pzs_srecanje_urednistev_pv_hp_2018_foto_zdenka_mihelic

Zanimivo je, da je prva planinska knjiga na svetu izšla na Hrvaškem, to je roman Planine, ki ga je Petar Zoranić napisal leta 1536 (do danes je ostal le še en primerek, ki ga imajo na Hrvaškem, so pa knjigo tudi digitalizirali).
Prvi plezalni vzpon na svetu je bil prav tako opisan na Hrvaškem. Dragojla Jarnević, začetnica planinstva in alpinizma na Hrvaškem. Leta 1843 je opisala, kako je plezala na Okić z južne strani. Ker ni bilo alpinistične opreme, je morala plezati po steni bosa. Pot njenega vzpona je danes označena kot Dragojlina staza.

pv_pzs_srecanje_urednistev_pv_hp_2018_foto_zdenka_mihelic_2

Urednik HP Čaplar je izpostavil dobro sodelovanje obeh planinskih zvez in uredništev revij v zadnjih letih. Urednik PV Vladimir Habjan pa je poudaril novodobnost naše revije, skrbno načrtovanje, sledenje sodobnim trendom in željam kupcev, raznolikost člankov, številne intervjuje, infromacije o poteh in vrhovih v sredici Z nami na pot, odlične fotografije, pojavljanje na družabnih omrežjih. Omenil je še pomembnost dobrih odnosov in sproščenosti v uredništvu, za kar skrbimo na rednih sestankih in družabnih srečanjih v teku leta. Urednika HP Čaplarja je med drugim zanimalo, kako izberemo sogovornike za intervjuje, kako načrtujemo intervjuje in jih izpeljemo. Letos so namreč prvič naredili intervju v HP, kar se je izkazalo za dobrodošlo zvrst članka, zato bi radi s tem nadaljevali. Čaplar je še dodal, da je Planinski vestnik Hrvatskemu planinarju še vedno vzor - velikokrat pogledajo, kaj je novega v PV, med drugim pa razmišljajo tudi o novem formatu, takem, kot ga ima PV.

pv_pzs_srecanje_urednistev_pv_hp_2018_foto_zdenka_mihelic_3

Zapisala in fotografirala Zdenka Mihelič
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12664 30. 3. 2020