PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 20. september 2018, ob 8.20 uri

Naravovarstvena zveza Smrekovec prejemnica diplome dr. Angele Piskernik za leto 2017

Na letošnjem zboru odsekov Komisije za varstvo gorske narave PZS v Novem mestu smo podelili štiri diplome dr. Angele Piskernik za leto 2017. To je najvišje priznanje na področju varstva gorske narave v PZS. Prejela ga je tudi Naravovarstvena zveza Smrekovec, ki v nedeljo, 23. septembra, vabi na 2. dan Smrekovca.
Naravovarstvena zveza Smrekovec je meddruštvena naravovarstvena organizacija, ki združuje PD Črna na Koroškem, PD Ljubno ob Savinji, PD Šoštanj, PD Velenje, Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje in Gobarsko društvo Marauh Velenje. Ustanovljena je bila leta 2005.

smrekovec_03_foto_Franc_Marsnjak_CVIU_Velenje
Naravovarstvena zveza Smrekovec prejemnica diplome dr. Angele Piskernik za leto 2017 (foto Franc Maršnjak)

Najpomembnejše akcije/dosežki: Zveza je izvedla številne široko zasnovane projekte ter pomembno prispevala k naravovarstvenemu ozaveščanju javnosti, zlasti lokalnih prebivalcev in mladine.

Najpomembnejši projekt je "Ohranimo Smrekovec", pri katerem so člani izdali zloženko in spletno stran v treh jezikih. Sledili so projekti "Vpliv okoljskih sprememb na gozd Smrekovškega pogorja", "Zavzemi se za Smrekovec", "Ukrepaj zdaj" in izdaja "Planinskega vodnika po Smrekovškem pogorju" in Zbornik ob desetletnici zveze. Zveza sodeluje z naravovarstvenimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in domačini pri postavljanju informativnih tabel in skrbi za izvajanje ukrepov za ohranitev življenjskega prostora ogroženih živali in rastlin v Smrekovškem pogorju.

smrekovec_01_foto_Franc_Marsnjak_CVIU_Velenje
Na Smrekovcu (foto Franc Maršnjak)

Naravovarstvena zveza Smrekovec in Občina Ljubno vabita na naravovarstveno prireditev 2. DAN SMREKOVCA v nedeljo, 23. septembra 2018, pri Domu na Smrekovcu. >>> program
https://www.pzs.si/novice.php?pid=12859 16. 7. 2024