PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 11. januar 2019, ob 8.30 uri

Sklic 4. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 4. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 24. januarja 2019, ob 16:30, v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a, Ljubljana
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
 
S K L I C U J E M
 
4. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,

ki bo v četrtek, 24. januarja 2019, ob 16:30,

Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 3. seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
 3. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2018 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali)
 4. Mednarodna dejavnost PZS:
  a) Predstavitev sodelovanja PZS v posameznih organizacijah (Jože Rovan, Miro Eržen)
  b) Potrditev kandidature za predsednika Združenja planinskih organizacij Balkana - BMU (Jože Rovan)
 5. Planinsko gospodarstvo:
  a) Potrditev Certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča (Valentin Rezar)
  b) Izbris Koče na Sabotinu iz Registra planinskih objektov PZS (Valentin Rezar)
  c) Ribniška koča - informacija o postopku prodaje (Miro Eržen)
  d) Dom v Kamniški Bistrici - informacija o postopku denacionalizacije (Matej Planko)
 6. Soglasje k novemu vodstvu Mladinske komisije PZS (Ana Suhadolnik)
 7. Soglasje k Pravilniku o organiziranosti VPZS in soglasje k novemu vodstvu Vodniške komisije (Franc Gričar)
 8. Spremembe Katastra planinskih poti (Bogdan Seliger)
 9. Imenovanje predstavnika v Programskem svetu PUS Bavšica (Uroš Kuzman)
 10. Pravilnik o delu MDO PD Zasavja (Jože Prah)
 11. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
 13. Razno - prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pred 1. točko dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar (01) 434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si.

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
PDF Vabilo
PDF Gradivo
PDF
 Gradivo - 2. del
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13108 20. 6. 2019