PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 12. februar 2019, ob 11.30 uri

Zbor načelnikov Komisije za gorske športe PZS | vabilo

Komisija za gorske športe PZS sklicuje zbor načelnikov, ki bo v sredo, 13. marca 2019, ob 17. uri v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije,
  2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
  3. poročilo o delu v letu 2018
  4. finančno poročilo za leto 2018
  5. razrešitev dosedanje načelnice KGŠ in IO KGŠ ter volitve novega načelnika KGŠ in IO KGŠ
  6. plan dela za 2019
  7. finančni plan za 2019
  8. razno.


Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz vašega odseka ali kluba.



Jasna Pečjak,
načelnica IO KGŠ PZS

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13184 17. 4. 2024