PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 14. februar 2019, ob 13. uri

Obvestilo društvo s statusom v javnem interesu

Društva, ki imate status v javnem interesu, ste s strani pristojnega ministrstva že prejeli obvestilo, kako status obdržati tudi po novem Zakonu o nevladnih organizacijah. Bistvena razlika je, da priložite tudi izjavo na posebnem obrazcu. Rok za oddajo je 31. marec 2019.
Letno poročilo društvo s statusom v javnem interesu oddate ministrstvu, kjer ste status pridobili. Večina planinskih društev ima status na področju športa, za kar je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen dodatnega obrazca je v prehodu na poenotenje status v javnem interesu društev, ki se bo sedaj imenoval status nevladne organizacije v javnem interesu.

Društva najkasneje do 31.3.2019 posredujete izjavo, da je vaš ustanovitveni akt in delovanje usklajeno  s pogoji, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacijah. Izjava je pripravljena na enotnem obrazcu. (Namig za izpolnjevanje: društva praviloma v vseh kvadratkih označite DA, razen v vrstici »V primeru prenehanja svoje premoženje prenese na ....«, bo glede na klasična določila statutov večino društev verjetno NE, kar pomeni, da ob naslednji spremembi temeljnega akta uskladite to določbo statuta).

Priložite obrazec Program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto in obrazec Poročilo o delu  za zadnji dve koledarski leti. Če je bilo društvo izbrano za izvajanje letnega programa športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport, vam teh obrazcev ni potrebno priložiti. Namesto njih priložite sklep ali pogodbo o sofinanciranju (npr. sklep ali pogodbo z občino o financiranju programa društva iz letnega programa športa na občinski ravni).

Dokumentacijo pošljete po elektronski pošti na naslov gp.mizs@gov.si.

Društvom, ki obveznosti ne bodo izpolnila, bo ministrstvo odvzelo status društva v javnem interesu.
Ob tem se je vzpostavila tudi enotna in javno dostopna evidenca vseh nevladnih organizacij v javnem interesu, ki je dostopna na spletni strani AJPES-a, in kjer lahko za svoje društvo preverite pravilnost podatkov. V prihodnjih letih bo zadostovalo, da boste letno poročilo oddajali vsako drugo leto.

Celotno obvestilo ministrstva je na voljo v okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13194 22. 9. 2020