PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


nedelja, 3. marec 2019, ob 8.30 uri

Svetovalna pisarna PZS za planinske koče | poziv planinskim društvom

Planinska zveza Slovenije je v letu 2012 ustanovila svetovalno pisarno, ki je namenjena nudenju strokovne pomoči posameznim planinskim društvom (PD) pri obnovi in investicijah v planinskih kočah. Planinska društva, ki so lastniki planinskih koč in imajo interes pridobiti svetovanje pri obnovah in investicijah, vabimo, da pošljejo prijavo; rok za prijavo ni omejen in velja celo leto.
SVETOVALNA PISARNA PZS ZA PLANINSKE KOČE

POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM

Planinska zveza Slovenije je v letu 2012 ustanovila svetovalno pisarno, ki je namenjena nudenju strokovne pomoči posameznim planinskim društvom (PD) pri obnovi in investicijah v planinskih kočah. Svetovalna pisarna deluje v okviru gospodarske komisije in nudi planinskim društvom svetovanje pri:
  • čiščenju odpadne vode iz planinskih koč,
  • oskrbi koče s pitno vodo in uvedba notranjega nadzora nad pitno vodo,
  • ravnanju z odpadki na koči,
  • ravnanju z živili,
  • obnovljivih virih energije za koče,
  • energetski prenovi koč in zmanjšanje porabe energije.

Planinska društva, ki so lastniki planinskih koč in imajo interes pridobiti svetovanje pri omenjenih obnovah in investicijah v planinskih kočah, vabimo, da pošljejo prijavo na elektronski naslov: svetovalna.pisarna@pzs.si. Rok za prijavo ni omejen in velja celo leto. Za dodatne informacije in pojasnila posredujte sporočilo na navedeni el. naslov ali pokličite tel. št.: 01 43 45 683 (Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS).

V prijavi navedite:
  • za katero planinsko kočo želite pridobiti svetovanje,
  • na katerem področju PD potrebuje svetovanje,
  • kratek opis že izvedenih aktivnosti in usmeritve PD na področju svetovanja,
  • podatke o kontaktni osebi PD, ki bo sodelovala pri nadaljnjih usklajevanjih s področja svetovanja.

OPOMBA: s prijavo PD ne sprejema nobenih finančnih obveznosti. Svetovanje bo za planinska društva, ki izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS ter sodelujejo z GK PZS, brezplačno.

Svetovalna pisarna bo prejete prijave preučila v skladu s svojimi možnostmi in v roku 30 dni posredovala odgovor prijavitelju o možnostih vključitve v svetovanje in predlog nadaljnjih ukrepov.

Lep planinski pozdrav!

Načelnik GK PZS:
Valentin Rezar
Predsednik PZS:
Jože Rovan
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13225 16. 4. 2021