PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 27. februar 2019, ob 14.30 uri

Seminar za oskrbnike planinskih koč 2019 | razpis

Seminar je namenjen oskrbnikom in najemnikom v planinskih kočah ter ostalemu osebju, ki dela v kočah ali opravlja dela, ki so pomembna za delovanje planinskih koč.
Organizator: Planinska zveza Slovenije (PZS).
Izvajalec: Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
Lokacija: Šolski hotel Astoria Bled.
Termin: 27.-28. marec 2019

PROGRAM SEMINARJA

 

1. DAN / SREDA

Udeleženci bodo ta dan razdeljeni v dve skupini po maks. 14 oseb

8.30–9.00

Prihod udeležencev

9.00–9.15

Uvodni nagovor in vloga Planinske zveze Slovenije (PZS)

 

 

9.15–12.30

1. skupina: KUHARSTVO

Specifike kuharstva v planinskih kočah in priprava izbranih jedi.

 

2. skupina: VODENJE IN OBVLADOVANJE KONFLIKTOV

12.30–14.00

Kosilo in prosto drenje

 

 

14.00–17.00

1. skupina: VODENJE IN OBVLADOVANJE KONFLIKTOV

 

2. skupina: KUHARSTVO

Specifike kuharstva v planinskih kočah in priprava izbranih jedi.

17.00–18.00

Večerja


 

2. DAN / ČETRTEK

8.00–8.30

Prihod udeležencev

 

8.30–10.00

PLANINSKE TEME

Status koče, hišni red, obveznosti in naloge oskrbnika in osebja, informiranje

10.00–11.30

Gostoljubnost v planinskih kočah

11.30–12.00

Odmor

12.00–12.45

Prva pomoč v planinskih kočah

12.45–13.30

Požarna varnost v planinskih kočah

13.30–14.30

Kosilo

14.30–15.15

Informacijska podpora poslovanju planinskih koč in povezava s PZS

15.1515.45

Zaključek seminarja


Organizator si pridržuje pravico, da se lahko program seminarja še delno spremeni.
Vsebine programa so podobne kot v preteklih letih. Vabimo predvsem oskrbnike in osebje v kočah, ki se seminarja še niso udeležili.

Število udeležencev: do 28 oseb na termin
Prijavitelj je lahko planinsko društvo, drugi lastnik ali najemnik planinske koče, ki je vpisana v register
planinskih koč PZS. Prijave se zbira po principu prej prispelih prijav. Prijavijo se lahko tudi vsi ostali, a bodo sprejeti le v primeru prostih mest.

Cena seminarja na osebo:
  • 220 (polna cena)
  • 120(cena za osebje planinskih koč, ki spoštujejo priporočila PZS; razliko sofinancira Gospodarska komisija PZS)
Opcijske storitve
Izvajalec programa je pripravil posebno promocijsko ponudbo nočitve za udeležence seminarja v Hotelu Astoria. Ponudbo hotela Astoria si lahko ogledate na tej spletni strani. Rezervacijo sobe lahko uredite preko elektronske pošte: astoria@vgs-bled.si.

Nočitev si ureja vsak udeleženec po svoje.

Rok prijav: 20. marec 2019

Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite najkasneje do 20. marca 2019 na naslov GK PZS, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana ali pošljite sken prijavnice na e-naslov gospodarska.komisija@pzs.si.

Dodatne informacije glede seminarja dobite pri strokovnem sodelavcu GK, Dušanu Prašnikarju, 01 434 56 83 ali gospodarska.komisija@pzs.si.
Načelnik Gospodarske komisije PZS
Valentin Rezar
Predsednik Planinske zveze Slovenije
Jože Rovan

Prilogi:
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13229 21. 10. 2019