PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 4. marec 2019, ob 8.30 uri

Certifikat Okolju prijazna planinska koča | poziv za oddajo vlog 2019

Planinska zveza Slovenije nadaljuje s podeljevanjem certifikata Okolju prijazna planinska koča. Ta certifikat bodo prejele koče, ki s svojim celostnim delovanjem čim manj vplivajo na okolje.
PODELJEVANJE CERTIFIKATA OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA

POZIV ZA ODDAJO VLOG

Planinska zveza Slovenije nadaljuje s podeljevanjem certifikata Okolju prijazna planinska koča. Ta certifikat bodo prejele koče, ki s svojim celostnim delovanjem čim manj vplivajo na okolje.

Doslej je certifikat prejelo 28 planinskih koč in PUS Bavšica.

Vprašalnik za pridobitev certifikata je sestavljen iz sedmih poglavij. Vsako poglavje vsebuje dve vrsti kriterijev in sicer kriterije, ki jih koča mora izpolnjevati in kriterije, ki naj bi jih izpolnjevala. Slednji kriteriji se točkujejo, in od skupnega števila 100 točk, jih mora koča za pridobitev znaka doseči vsaj 50. Vprašalnik je priloga tega poziva.

Vsa planinska društva, ki imajo planinske koče, vabimo, da se vključijo v program. Za podelitev certifikata lahko zaprosi planinsko društvo ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS.

Vlogo je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov: gospodarska.komisija@pzs.si. Rok za oddajo je 30. maj 2019, obravnavali pa bomo tudi kasneje prejete vloge. V vlogi navedete lastnika koče, ime koče in kontaktno osebo.

Vključitev zainteresiranih planinskih društev in koč v program poteka izključno na prostovoljni osnovi. Vsako planinsko društvo se odloči, ali želi sodelovati in s katerimi svojimi kočami.

Certifikat Okolju prijazna planinska koča se podeljuje za obdobje 4 let. Po tem obdobju mora planinsko društvo ponovno prijaviti svojo kočo za pregled, v kolikor želi podaljšati veljavnost certifikata. Planinska koča, ki je prejela certifikat, mora ves čas izpolnjevati zahteve, ki so bile potrebne za njegovo pridobitev.

Stroške izdelave certifikata, ki vključuje znak in listino ter stroške prvega ogleda planinske koče krije PZS, stroške vsakega naslednjega obiska, v kolikor bo potreben, pa PD.

Načelnik Gospodarske komisije PZS
Valentin Rezar
Predsednik strokovne komisije
Drago Dretnik
Predsednik PZS
Jože Rovan

Priloga:
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13240 15. 7. 2024