PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 8. marec 2019, ob 8.45 uri

Razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2020

Izbranih bo 13 fotografij. V koledar želimo zajeti planinska področja po celotni Sloveniji v vseh letnih časih. V koledarju želimo izpostaviti fotografije s sredogorja, predvsem z območij Primorske, Notranjske, Štajerske in Dolenjske regije.
Planinska zveza Slovenije objavlja

RAZPIS ZA ODKUP DIGITALNIH FOTOGRAFIJ ZA PLANINSKI KOLEDAR 2020

Izbranih bo 13 fotografij. Na fotografijah naj bo prikazano planinsko in gorsko okolje z motivi prvobitne narave in posebnosti naravnega in človeškega delovanja v njem.

Poleg lepot gorskega sveta je vodilo tudi človek v gorah, živi gorski svet in predvsem planinska dejavnost in aktivnosti v naravi. V koledar želimo zajeti planinska področja po celotni Sloveniji v vseh letnih časih. V koledarju želimo izpostaviti fotografije s sredogorja, predvsem z območij Primorske, Notranjske, Štajerske in Dolenjske regije.

Fotografije naj bodo v jpg obliki, v resoluciji 300 dpi ali višje, v velikosti formata 3:2 ali 3:4 (ležeče ali pokončne).

Cena za odkup posamezne fotografije je 80 € bruto za fotografijo. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na PZS z avtorsko pogodbo prenese materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej. Prenos avtorskih pravic je izključni, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. PZS lahko poleg za koledar, fotografijo uporabi za druge namene. Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji. Posamezen avtor odda lahko največ 20 digitalnih fotografij.

Digitalne fotografije naj bodo opremljene z imenom in priimkom fotografa, oštevilčene in z opisano podrobnejšo vsebino, kar bo olajšalo izbor in zmanjšalo možnost zamenjav.  

Rok za predložitev in način oddaje: Avtor odda največ 20 digitalnih fotografij do 30. marca 2019 na el. naslov: koledar@pzs.si.

Za dodatna pojasnila: Hedvika Petkovšek (01 43 45 690), e-pošta koledar@pzs.si.

Izbor fotografij bo opravila posebna delovna skupina v roku 45 dni po zaključku razpisa in o izboru obvestila avtorje. Planinska zveza se obvezuje, da neizbranih fotografij ne bo uporabila za katerikoli namen.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13257 30. 3. 2020