PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 8. marec 2019, ob 13.15 uri

Zadnja seja Upravnega odbora PZS pred letno skupščino

V četrtek, 7. marca je 18 odbornikov (75% udeležba), ob prisotnosti predsednika nadzornega odbora in načelnikov komisij odločalo o dokumentih za obravnavo na letni skupščini Planinske zveze Slovenije. Poročila in načrte pošiljajo pred predsednike društev in klubov, članov PZS soglasno.
Kot je v navadi je bila seja Upravnega odbora (UO) Planinske zveze Slovenije (PZS) otvorjena s potrditvijo dnevnega reda, zapisnika in s seznanitvijo o pomembnejših aktivnostih Planinske zveze Slovenije v času od pretekle seje UO. Omenjene tri točke sta predstavila Jože Rovan, predsednik PZS in predsedujoči seji, ter Matej Planko, generalni sekretar PZS.

uo_pzs_5_seja_foto_matej_ogorevc

Nato so se odborniki seznanili s pripravami na skupščino PZS 2019. Za delovnega predsednika so soglasno predlagali Jožefa Bobovnika (PD Fram). V naslednjih minutah sta Matej Planko in Urša Mali, strokovna sodelavka PZS za področje financ, predstavila vsebinsko in finančno poročilo zveze, po predstavitvi mnenja nadzornega odbora (predstavil predsednik Franci Ekar), pa tudi okvirni vsebinski in finančni načrt dela za leto 2020. Upravni odbor je brez razprave potrdil vsa poročila in z njimi predlagal Skupščini PZS, da stori enako.

V nadaljevanju je UO PZS potrdil predlog prenosa dela parcele ob Domu na Šmohorju na Občino Laško. PZS je namreč 10 % lastnica parcele, po kateri poteka cesta za dostop do doma. Enako je potrdil tudi Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi.

Sledila je daljša razprava o razmerah v PD TAM, kjer je zaradi nesoglasij del članstva zapustil društvo in ustanovil novo društvo Kozorog. Po glasovanju je bilo s 14 glasovi za ter 4 glasovi proti PD Kozorog sprejeto med člane Planinske zveze Slovenije.Za mentorsko društvo se določi PD Lenart.

uo_pzs_5_seja_foto_matej_ogorevc_3

Pod točko Vprašanja in pobude članic in članov UO PZS je Marija Kuhar, voljena članica UO PZS, predlagala znižanje zahteve o strokovni usposobljenosti načelnika markacijskega odseka PD. Svoje videnje problematike je predstavil načelnik Komisije za planinske poti PZS Bogdan Seliger. Pod točko razno je Miro Mlinar, predsednik MDO PD Notranjske, predstavil pobudo za odločnejši pristop PZS pri prizadevanjih za večje financiranje planinskih dejavnosti s strani države. Ideja je zbudila veliko pozornost zbranih in temu primerno široko razpravo, predsedstvo pa je zbrane obvestilo, da določene aktivnosti na tem področju že potekajo. Mirko Tovšak je nato predstavil svoj pogled na uradne ure PZS.

Seja je bila zaključena ob 18:56.

Pripravil in fotografiral Matej Ogorevc

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13259 12. 12. 2019