PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 13. september 2004, ob 0. uri

RAZPIS NAJVIŠJIH PRIZNANJ PZS ZA LETO 2004

Obveščamo vse predsednike planinskih društev in Meddruštvenih odborov, da upoštevajo rok za oddajo prijav na razpis in določila Pravilnika o priznanjih PZS. PLANINSKA DRUŠTVA so bila dolžna svoje predloge, v skladu z razpisom, poslati na predpisanih obrazcih (v šestih (6) izvodih) PREDSEDNIKOM MDO do 30.09.2004; MDO pa morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in potrjene predloge v šestih (6) izvodih najkasneje do 20. 10. 2004 poslati na naslov: Planinska zveza Slovenije – ODBOR ZA PRIZNANJA UO PZS, Dvoržakova 9 (p.p. 214) 1001 Ljubljana) – s pripisom »ZA RAZPIS 2004 - PRIZNANJA«. Po roku prispeli predlogi bodo zavrnjeni!
https://www.pzs.si/novice.php?pid=133 23. 9. 2020