PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 11. maj 2019, ob 0. uri

Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah 2019

Akcija bo potekala na petnajstih kočah, sedem vikendov od maja do septembra. Vključujemo prostovoljce, oskrbnike in obiskovalce koč, da pokažemo, da smo kot družba zmožni delovati vključujoče - inkluzivno. Vezivo akcije je, da bodo gluhi stregli, ki ponuja komunikacijsko polje.

pin_opp_GSPK_2019_zakljucek
pin_pzs_zlozenka_gluhi_strezejo_2019_2Ko strežejo gluhi so gostje postreženi in zadovoljni, nihče ne bo ostal pri prazni mizi. Na mizi vas bo čakal komunikacijski valjček, ki sporoča, kdaj si želite naročiti, plačati ali ne potrebujete ničesar. Modra pomeni, da želite naročiti. V meniju so pa slike za posamezno naročilo v SZJ (slovenski znakovni jezik). Naročite lahko v SZJ ali pa uporabite svojo domišljijo in pokažite s pantomimo, kaj si želite naročiti. Rumena pomeni, da želite plačati. Ko je valjček vodoravno na mizi, pa sporoča, da uživate in ne potrebujete ničesar.

 pin_pzs_gluhi_strezejo_2019_komunikacijski_valjcek

 

Slika kako uporabiti valjček, ko želimo sporočiti: naročam, uživam, plačam.

Logo akcije slikovno pove naslov akcije. Roki, ki se stikata s prsti predstavljata besedo v SZJ kočo, pod rokama je narisana koča in narava, nad rokama so planine. Vse skupaj obdaja rdeč rob, ki ponazarja rob markacije v katerem je zapisano ime akcije – Gluhi strežejo v planinskih kočah.

Koraki akcije so usmerjeni k ciljem:

  • Inkluzija vseh ne glede na invalidnost/OPP ali ne-invalidnost

  • Spodbujanje k povezovanju in vključevanju v družbeno korist

  • Vzpostaviti stik med ljudmi skozi večjezične komunikacije

MOTO: »Bodimo inkluzivni«

Spoštujemo individualnost vsakega prostovoljca kakor oskrbnikov, osebja v kočah, obiskovalcev, planincev, kolesarjev.

POSLANSTVO: Omogočiti polno dostopnost in vključevanje gluhih in naglušnih v družbeno okolje in vstop na trg dela. Ozaveščati o njihovih zmožnostih. Vzpostavljati sodelovanje med ljudmi, ki jih druži ljubezen do hribov in gora.

VIZIJA: Omogočiti prostovoljcem, oskrbnikom in obiskovalcem nepozabno doživetje. Ponuditi drugačno doživetje in postreči obiskovalce, pohodnike, kolesarje s srčnimi pristopi, kjer se vzpostavi pristen stik preko slovenskega znakovnega jezika. Prikazati dobre zgodbe gluhih in naglušnih.

NAMEN: Promovirati slovenski znakovni jezik in inkluzijo, ozaveščati o gluhoti in naglušnosti, dodati dodano vrednost prostovoljstvu, vzpostaviti komunikacijske interakcije, razblinjati strahove in povečati stopnjo vključenosti.
pin_pzs_zlozenka_gluhi_strezejo_2019_1

Začetki akcije segajo v leto 2017

 Ideja o akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah se je pojavila 30. septembra 2017 v Planinskem domu na Uštah. Takrat se je odvijalo pilotno usposabljanje za strokovni kader »Planinstvo za invalide/osebe s posebnimi potrebami (kratica Pin/OPP)«. Tam smo tudi bili trije gluhi udeleženci – Maja Kuzma, Miloš Ganić in Blaž Urh. Miloš je med krajšim odmorom povedal svojo željo, da bi gluhi nekoč delali v kočah kot natakarji. Ideja je bila sprejeta in tako smo po pobudi Nine Ražen to snovali v večernem prostem času.

 Jurček Nowakk, vodja odbora Pin/OPP je ob Marjeti Čič usmerjal mlado četverico gluhih, skupaj smo snovali projekt od decembra 2017, pridružila se nam je še Daša Peperko. Vsi smo vzeli to priložnost v roke in skupaj pod glavnim nosilcem te akcije - Planinsko zvezo Slovenije, kjer deluje tudi odbor PIN/OPP, kovali načrte od idejne zasnove do realizacije. K sodelovanju smo tudi povabili Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije.

 22. in 23. septembra 2018 je v desetih planinskih kočah (Planinski dom na Boču, Dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini, Planinski dom pri Gospodični, Kamniška koča na Kamniškem sedlu,  Koča na Planini nad Vrhniko, Ruška koča na Arehu, Tumova koča na Slavniku, Planinski dom Tamar, Planinski dom na Uštah, Planinski dom na Zelenici) sodelovalo 90 prostovoljcev, med katerimi so bili gluhi, naglušni, osebe s polževim vsadkom in slišeči.

Akcija povezuje veliko različnih področij

Želeli smo predstaviti dobro prakso inkluzije, medgeneracijsko sodelovanje in spodbujati k povezovanju in vključevanju vseh ljudi v družbeno korist in dodati vrednost prostovoljnemu delu. Želeli smo predstaviti, da zmoremo, kljub drugačnemu načinu sporazumevanja. Vse invalide/OPP in neinvalide smo vabili k rekreativnim kakor sproščenim aktivnostim, da obiščejo planinske koče, kjer izkusijo drugačnost ter spoznavajo komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ) poleg večjezične komunikacije. Koče so tudi obiskali tujci in je bil tudi to za prostovoljce izziv – kako najti stik in način komunikacije. Izkazalo se je, da je vse teklo gladko! 

Priprave za tako veliko akcijo, ki povezuje različna področja, so obsežne

Za nemoteno izvajanje akcije imamo delovno skupino, ki skrbi za delegiranje nalog in za organizacijo v ozadju te akcije, ki pa je zelo ključno, da se sproti dogovarjamo in vidimo prednost v sodelovanju z različnimi kadri v organizaciji in z zunanjimi organizacijami. Imamo točno razdeljene naloge in se sproti informiramo med seboj.

Dogovor s kočami za sodelovanje in predstavitev zamišljenega poteka akcije, komunikacije, sodelujočih.

Povezovanje z občinami, lokalnimi planinskimi društvi ter zvezami in društvi, ki delujejo na področju invalidov/OPP.

Pred akcijo je na vsaki koči generalka, kjer se sooča z realnostjo. Pripravljali smo podporni material:  

  • slikovne jedilnike v SZJ;

  • planinske kretnje v video oblik kakor video-zanimivosti, povezanih s planinstvom, ki so objavljeni na YouTube (Gluhi strežejo v planinskih kočah) kakor na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter);

  • komunikacijske valjčke.

Da bi akcija zaživela, je bilo potrebno tudi izkoristiti medijsko moč. Prepoznavni smo na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter) kakor preko medijskih in časopisnih hiš ter raznih organizacijah, ki so delijo naše dogodek in tudi pišejo o njem. S pomočjo medijev razblinjamo predsodke in tabuje o gluhih in naglušnih kakor o rabi SZJ.

V času akcije so obiskovalci planinskih koč, pohodniki, kolesarji, tekači, naročali hrano in pijačo v SZJ preko inkluzijskih valjčkov, v nekaterih kočah pa preko pripravljenih jedilnikih v SZJ ter sodelovali v animacijskih programih. Spoznali so, da so gluhi, naglušni, osebe s polževim vsadkom resnično spretni, prijazni in gostoljubni, kar so tudi potrdili oskrbniki/najemniki ter zaposleni v kočah. 

Pogled v bližnjo zgodovino

Za vse, ki so sodelovali lani v tej akciji s sloganom »Biti inkluziven«, je bila to neprecenljiva izkušnja. 90 prostovoljcev, ki je sodelovalo v akciji in dobilo priložnost, da so izkusili nekaj, kar so si dolgo želeli, je opravilo več kot 6757 prostovoljskih ur. Pokazali so, da zmorejo, da smo pripravljeni stopiti drug proti drugemu. Tako smo bili nagrajeni s Horusovo slovensko nagrado za družbeno odgovornost, ki smo jo prejeli 13. decembra 2018 v Mariboru. Ocenjevalna komisija Horusove nagrade jo je ocenila kot inovativno, socialno čutno, profesionalno, srčno ter samozavestno akcijo, ki je omogočila vključitev deprivilegiranih oseb (gluhi in naglušni) v aktivno družbeno in poklicno življenje. Ta nagrada pa seveda tudi pripada vsem planinskim kočam, planinskim društvom, občinam in obiskovalcem, ki so podprli to akcijo.

Skok v sedanjost

Letos to akcijo organizirata Mladinsko društvo za osebe z okvaro sluha VKLOP/IZKLOP in odbor Planinstvo za invalide/OPP - (PZS). Na podlagi lanske akcije smo opazili, da je bilo 65 % prostovoljcev mladih in smo zaželeli tudi na nek način podpreti mlade osebe z manj priložnostmi, med katere spadajo tudi invalidi in osebe s posebnimi potrebami. Druga sprememba je, da smo se odločili, da bomo nadaljevali akcijo v 15 kočah in to od maja do septembra 2019. 

Datumi akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah 2019

Datum akcije

Planinske koče

Dostopnost

11. – 12. maj

Koča na Planini nad Vrhniko

peš, kolo, avto

22. – 23. junij

Planinski dom na Zelenici

peš, kolo

29. – 30. junij

Planinski dom na Boču

peš, kolo, avto

Planinski dom na Uštah-Žerenku

peš, kolo, avto

Planinski dom pri  Gospodični na Gorjancih

peš, kolo, avto

6. – 7. julij

Planinski dom Tamar

peš, kolo

Frischaufov dom na Okrešlju

peš

Pogačnikov dom na Kriških podih

peš

3. – 4. avgust

Triglavski dom na Kredarici

peš

Ruška koča

peš, kolo, avto

Valvasorjev dom pod Stolom

peš, kolo, avto

7. – 8. september

Kamniška koča na Kamniškem sedlu

peš

Planinski dom dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini

peš, kolo

Tumova koča na Slavniku

peš, kolo

14. – 15. september

Planinski dom na Mrzlici (ZAKLJUČEK AKCIJE)

peš, kolo, avto

 

Akcijo bo tudi spremljal poseben dogodek in sicer akcija slepih in slabovidnih »Stopiva skupaj, osvojiva vrh«, kjer jim bodo tudi gluhi in naglušni postregli.

pin_pzs_gluhi_strezejo_zelenica_spremenjen_termin_2019_banner

pin_pzs_gluhi_strezejo_2019_junij
pin_pzs_gluhi_strezejo_2019_julij
pin_opp_GSPK_2019_september

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13417 15. 7. 2024