PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 24. maj 2019, ob 9. uri

Sklic 6. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 6. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 6. junija 2019, ob 16:30 v prostorih PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o Skupščini PZS 2018 (Jože Rovan)
3. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
4. Izhodišča za članarino in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 (Matej Planko)
5. Rebalans finančnega načrta PZS 2019 (Matej Planko, Urša Mali)
6. Termini osrednjih dogodkov PZS v letu 2020 (Jože Rovan, Matej Planko)
7. Potrditev nove planinske poti (Bogdan Seliger)
8. Tematika z Zbora Komisije za športno plezanje (Aleš Pirc)
     a) Informacija o zboru
     b) Potrditev novih članov IO KŠP
     c) Pravilnik KŠP o usposabljanju na področju športnega plezanja
9. Tematika s Zbora Komisije za gorske športe (Robert Pritržnik)
     a) Informacija o zboru
     b) Potrditev novega načelnika in članov IO KGŠ
10. Upravljanje blagovnih znamk PZS (Matej Planko)
11. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS (načelniki komisij)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
13. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el. naslov info@pzs.si).
Jože Rovan,
predsednik PZS
Priloge:
PDF Vabilo 
https://www.pzs.si/novice.php?pid=13446 25. 2. 2020