PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 26. april 2019, ob 12. uri

Izvedeno usposabljanje za osebje karavanških planinskih koč

23. in 24. aprila 2019 je potekalo usposabljanje za osebje v planinskih kočah v Karavankah. Usposabljanje predstavlja korak k dvigu kakovosti ponudbe in storitev v planinskih kočah v Karavankah, ki so ključni gostinsko-nastanitveni objekti in hkrati informacijske točke za obiskovalce Karavank.
Program usposabljanja je vseboval nekatera ključna področja, ki so pomembna za obratovanje planinskih koč. Največ časa je bilo namenjeno delavnici o kulinariki, ki je poleg uvodnega predavanja vključevala tudi izdelavo konkretnih jedi, ki so primerne za planinske koče. V obliki delavnice je potekala tudi izvedba tematike o vodenju in obvladovanju konfliktov, pri kateri so udeleženci izvajali tudi praktične naloge v skupini.

Usposabljanje je bilo tudi sicer zastavljeno na način, da so bile teme predstavljene z vključevanjem udeležencev. Tako je bila tema o požarni varnosti predstavljena na način, da je vsak udeleženec izvedel gašenje ognja in s tem pridobil izkušnjo kako odreagirati v primeru požara. Pri temi Gostoljubnosti v planinskih kočah so prav tako udeleženci tudi izvajali konkretno delo znotraj manjših skupin.

Ostale teme usposabljanja pa so bile še Prva pomoč v planinskih kočah, Informacijska podpora poslovanju planinskih koč, splošne planinske teme in predstavitev projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, turističnih produktov, ki se pripravljajo v okviru projekta in promocija Karavank. Pomembna funkcija osebja v kočah je namreč tudi informativna in želja je, da v planinskih kočah na območju Karavank osebje zna predstaviti Karavanke in vse vrste možnosti, ki jih obiskovalci lahko doživijo v Karavankah.

Usposabljanja se je udeležilo 8 oseb iz različnih planinskih koč s Karavank in različnih planinskih društev.

Usposabljanje je predstavljalo del izvedbe projekta »Alpe Adria Karavanke/Karawanken«, ki je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 %.


karavanke_vodenje

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13467 20. 1. 2020