PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 18. julij 2019, ob 13. uri

Razpis za zbiranje predlogov za najvišja priznanja VK PZS za leto 2019

Na podlagi 66. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, 5. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije in 30 a. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije objavlja VK PZS

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA NAJVIŠJE PRIZNANJE VK PZS ZA LETO 2019

                             

1. Razpisujemo zbiranje predlogov za podelitev najvišjega priznanja VK PZS častni vodnik PZS.

2. Naziv častni vodnik PZS se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju prostovoljnega vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je poteklo vsaj 30 let od njegove prve registracije.

Naziv častni vodnik PZS se lahko vodniku PZS podeli samo enkrat.

3. Predlog za podelitev priznanja lahko na podlagi razpisa poda društvo, ki je član PZS, ali organ PZS. Predlog mora biti v pisni obliki na predpisanem obrazcu poslan na VO MDO do vključno 30. 9. 2019. VO MDO pošlje potrjene predloge na VK PZS najkasneje do 7. 10. 2019. IO VK PZS bo proučil in obravnaval prispele predloge na svoji seji. Nepopolni predlogi bodo pozvani k dopolnitvi.

Sklep o podelitvi priznanj bo sprejel IO VK PZS.

4. Predlogov, ki bodo prispeli po razpisanem roku, IO VK PZS ne bo obravnavala in upoštevala.

 

                                                                                                                      Načelnik VK PZS:

                                                                                                                      Franc GRIČAR l. r.


DOC Obrazec Predlog za priznanje Vodniške komisije PZS častni vodnik

https://www.pzs.si/novice.php?pid=13586 17. 10. 2021